SHARE: Change: 0.05 SEK / Bid: 9.95 SEK / Ask: 10.00 SEK / Price: 10.00 SEK / High: 10.00 SEK / Low: 9.60 SEK / Quantity: 5990 / Turnover: 59 577 SEK / 2017-09-18 22.00

Financial reports

Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 537 Tkr (-4 436Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,53 kr (-0,56kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 445 Tkr (26 190 Tkr) Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med…
Read more

Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2017

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 005 Tkr (-2 183 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,24 kr (-0,29 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 12 405 Tkr (16 357 Tkr). Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med förbättrat…
Read more

Presentation of Spago Nanomedical year-end report 2016 (in Swedish)

Read more

Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016

Read more

Delårsrapport januari – september 2016

Read more

Interim report January – June 2016 (in Swedish)

Perioden januari – juni i sammandrag   Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 Tkr (7 071 Tkr).   Viktiga händelser under perioden Uppskalning…
Read more

Delårsrapport januari – juni 2016

Perioden januari – juni i sammandrag  Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr).  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr).  Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 ...
Read more

Delårsrapport januari – mars 2016

Read more

Delårsrapport januari – september 2015

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -5 559 Tkr (-4 025 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,01 kr (-0,98 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 3 897 Tkr (17 817 Tkr).
Read more

Delårsrapport januari – juni 2015

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 170 Tkr (-3 060 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 kr (-0,91 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 071 Tkr (22 368 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Read more