SHARE: +/-: -0.05 SEK / Bid: 10.20 SEK / Ask: 10.25 SEK / Price: 10.25 SEK / High: 10.25 SEK / Low: 9.76 SEK / Quantity: 2 598 / Turnover: 26 438 SEK / 2019-06-14 15:29 (CEST)
 

Financial reports

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2017

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -9 457 Kkr (-7 540 Kkr). Resultatet för kvartal fyra uppgick till -2 943 Kkr (-1 876 Kkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,00 kr (-0,91 kr). Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 30 314 Kkr…
Read more

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2017

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -6 514 Kkr (-5 664 Kkr). Resultatet för kvartalet uppgick till -1 977 Kkr (-1 324 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,76 kr (-0,70 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 2 201 Kkr (21 538…
Read more

Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 537 Tkr (-4 436Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,53 kr (-0,56kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 445 Tkr (26 190 Tkr) Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med…
Read more

Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2017

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 005 Tkr (-2 183 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,24 kr (-0,29 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 12 405 Tkr (16 357 Tkr). Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med förbättrat…
Read more

Presentation of Spago Nanomedical year-end report 2016 (in Swedish)

Read more

Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016

Read more

Delårsrapport januari – september 2016

Read more

Interim report January – June 2016 (in Swedish)

Perioden januari – juni i sammandrag   Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 Tkr (7 071 Tkr).   Viktiga händelser under perioden Uppskalning…
Read more

Delårsrapport januari – juni 2016

Perioden januari – juni i sammandrag  Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr).  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr).  Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 ...
Read more

Delårsrapport januari – mars 2016

Read more