SHARE: +/-: 0.94 SEK / Bid: 9.80 SEK / Ask: 9.90 SEK / Price: 9.80 SEK / High: 10.85 SEK / Low: 9.44 SEK / Quantity: 473 850 / Turnover: 4 783 630 SEK / 2020-06-01 09:47 (CEST)
 

Ny metod för att prediktera respons vid behandling med nanomedicin

  • November 20, 2015

I en färsk studie publicerad i den väl ansedda tidskriften Science Translational Medicine belyses värdet av MRI som companion diagnostic för att förutsäga resultat av behandling med nanomedicin i en preklinisk cancermodell. Studien, som utförts av forskare vid Harvard Medical School, visar att MRI tillsammans med ett nanopartikelbaserat kontrastmedel kan påvisa ansamling i tumörer av det kemoterapeutiska läkemedlet paclitaxel inkapslat i nanopartiklar. Genom att klassificera tumörerna baserat på upptag av nanopartiklar via EPR kunde man också visa på en signifikant bättre behandlingseffekt i tumörer med högt upptag. Artikeln: Miller MA et al. “Predicting therapeutic nanomedicine efficacy using a companion magnetic resonance imaging nanoparticle.” Science Translational Medicine DOI: 10.1126/scitranslmed.aac6522