SHARE: Change: 0.40 SEK / Bid: 9.50 SEK / Ask: 9.75 SEK / Price: 9.75 SEK / High: 9.90 SEK / Low: 9.05 SEK / Quantity: 19988 / Turnover: 191 228 SEK / 2017-10-16 22.00

Företrädesemission 2017

Vi genomför nu en företrädesemission för att finansiera kliniska studier med SpagoPix samt för att
accelerera utvecklingen av Tumorad® med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Nedan finner du informationsmaterial om företrädesemissionen.

VD-brev

Informationsfolder

Prospekt

Instruktion för teckning

Anmälningssedel för teckning av units