Kursdata kan för närvarande inte visas på grund av tekniska problem hos vår marknadsplats.

Företrädesemission 2017

Vi genomför nu en företrädesemission för att finansiera kliniska studier med SpagoPix samt för att
accelerera utvecklingen av Tumorad® med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Nedan finner du informationsmaterial om företrädesemissionen.

VD-brev

Informationsfolder

Prospekt

Instruktion för teckning

Anmälningssedel för teckning av units