AKTIEN: +/-: 0.30 SEK / Köp: 10.70 SEK / Sälj: 10.75 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 10.75 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 6 141 / Omsättning: 64 783 SEK / 2019-05-24 14.58 (CEST)
 

Information om teckningsoptioner av serie TO9

  • 11 mars, 2019

Prospekt från företrädesemission 2017, inklusive info om TO9: Prospekt Spago Nanomedical AB

Anmälningssedel för innehavare med optioner på VP-konto (direktregistrerade): Anmälningssedel direktregistrerade TO9