AKTIEN: +/-: 0.20 SEK / Köp: 9.30 SEK / Sälj: 9.40 SEK / Senast: 9.30 SEK / Högst: 9.90 SEK / Lägst: 9.00 SEK / Antal: 56 341 / Omsättning: 529 632 SEK / 2019-03-20 16.02 (CET)
 

Information om teckningsoptioner av serie TO9

  • 11 mars, 2019

Prospekt från företrädesemission 2017, inklusive info om TO9: Prospekt Spago Nanomedical AB

Anmälningssedel för innehavare med optioner på VP-konto (direktregistrerade): Anmälningssedel direktregistrerade TO9