Kursdata kan för närvarande inte visas på grund av tekniska problem hos vår marknadsplats.

Ägare

Namn

Antal aktier Andel (%)
Peter Lindell m närstående och bolag (Berinor BV) 1 724 990 20,05
Eva Redhe 682 171 7,93
Mikael Lönn 600 000 6,98
Avanza Pension 511 517 5,95
Andreas Bunge m bolag (Merkatura AB) 462 401 5,38
Thord Wilkne 420 000 4,88
Tiel Ridderstad 382 824 4,45
Claes Dahlbäck m bolag (AB Mungo) 305 165 3,55
Hans Karlsson 285 728 3,32
Ranny Davidoff 264 342 3,07
Totalt ovanstående 5 639 138 65,56
Övriga 2 962 944 34,44
TOTAL 8 602 082 100,00