SHARE: Change: 0.00 / Bid: 0.00 / Ask: 0.00 / Price: 0.00 / High: 0.00 / Low: 0.00 / Quantity: / Turnover: 0 / 1970-01-01 00.00

Ägare

Namn

Antal aktier Andel (%)
Peter Lindell m närstående och bolag (Berinor BV) 1 724 990 20,05
Eva Redhe 682 171 7,93
Mikael Lönn 600 000 6,98
Avanza Pension 583 657 6,79
Andreas Bunge m bolag (Merkatura AB) 462 401 5,38
Thord Wilkne 420 000 4,88
Tiel Ridderstad 382 824 4,45
Hans Karlsson 368 663 4,29
Claes Dahlbäck m bolag (AB Mungo) 305 165 3,55
Ranny Davidoff 195 000 2,27
Totalt ovanstående 5 724 871 66,55
Övriga 2 877 211 33,45
TOTAL 8 602 082 100,00