Ägare

Namn

Antal aktier Andel (%)
Peter Lindell m närstående och bolag (Berinor BV) 2 874 983 18,92
Eva Redhe 1 136 951 7,48
Mikael Lönn 1 000 000 6,58
Avanza Pension 979 709 6,45
HealthInvest Small & Micro Cap Fund 860 000 5,66
Andreas Bunge m närstående och bolag (Merkatura AB) 799 001 5,26
Thord Wilkne 700 000 4,61
Tiel Ridderstad 664 842 4,37
Ranny Davidoff 571 070 3,76
Claes Dahlbäck m bolag (AB Mungo) 508 608 3,35
Totalt ovanstående 10 148 901 66,78
Övriga 5 047 902 33,22
TOTAL 15 196 803 100,00