Ägare

Namn

Antal aktier Andel (%)
Peter Lindell m närstående och bolag (Berinor BV) 2 874 983 17,20
HealthInvest Small & Micro Cap Fund 1 640 000 9,81
Avanza Pension 1 199 343 7,17
Eva Redhe 1 136 951 6,80
Mikael Lönn 1 000 000 5,98
Andreas Bunge m närstående och bolag (Merkatura AB) 799 001 4,78
Thord Wilkne 700 000 4,19
Tiel Ridderstad 664 842 3,98
Ranny Davidoff och partners 609 664 3,65
Claes Dahlbäck m bolag (AB Mungo) 508 608 3,04
Totalt ovanstående 11 133 392 66,60
Övriga 5 583 091 33,40
TOTAL 16 716 483 100,00