Ägare

Namn

Antal aktier Andel (%)
Peter Lindell m närstående och bolag (Berinor BV) 2 874 983 20,05
Eva Redhe 1 136 951 7,93
Mikael Lönn 1 000 000 6,98
Avanza Pension 979 709 6,83
Andreas Bunge m bolag (Merkatura AB) 781 289 5,45
Thord Wilkne 700 000 4,88
Tiel Ridderstad 664 842 4,64
Ranny Davidoff 571 070 3,98
Claes Dahlbäck m bolag (AB Mungo) 508 608 3,55
Christoffer Lönn 216 500 1,51
Totalt ovanstående 9 407 150 65,62
Övriga 4 929 653 34,38
TOTAL 14 336 803 100,00