Spago Nanomedical aktieinformation

Spago Nanomedical ABs aktie är noterad på Spotlight Stock Market (SPAG) sedan den 15/01 2013 under kortnamnet (SPAG) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Spago Nanomedical på Spotlight Stock Market

 

Listning: Spotlight Stock Market
Symbol: SPAG
Totalt antal aktier: 16 716 483
ISIN-kod: SE0004899474
Kvotvärde: 1
Valuta: SEK