Årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 17 maj 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag styrelsen och bolagets aktieägare lagt fram.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.30, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Läs mer

Bolagsstämma 2016

Årsstämman ägde rum den 11 maj på Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm. För ytterligare information följ länken nedan. Spago Kallelse årsstämma 2016 Fullmakt för ombud till årsstämma 2016
Läs mer

Extra bolagsstämma 2015

En extra bolagsstämma hölls den 12 november på Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm. För ytterligare information och tillhörande dokumentation följ länkarna nedan. Spago Kallelse till EXTRA bolagsstämma 2015 Fullmakt för ombud till EXTRA bolagsstämma 2015 Styrelsen försäkran – redogörelse för väsentliga händelser Revisors yttrande Kommuniké från EXTRA bolagsstämma 2015…
Läs mer

Årsstämma 2015

Årsstämman ägde rum den 5 maj på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. För kallelse och information (pdf) följ länkarna nedan. Spago Kallelse till årsstämma 2015 Fullmakt för ombud till årsstämma 2015 Protokoll från årsstämma 2015 Kommuniké från årsstämma 2015
Läs mer