AKTIEN: +/-: 0.30 SEK / Köp: 10.70 SEK / Sälj: 10.75 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 10.75 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 6 141 / Omsättning: 64 783 SEK / 2019-05-24 14.58 (CEST)
 

Finansiella rapporter

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2019

PERIODEN JANUARI – MARS I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 613 KSEK (-2 456 KSEK) • Rörelsens kostnader uppgick till -9 665 KSEK (-10 126 KSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,17 SEK) • Likvida medel för bolaget uppgick vid…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018

PDF: Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018    
Läs mer

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2018

PERIODEN JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet oktober-dec ember uppgick till -3 305Kkr (-2 943 Kkr) Periodens resultat uppgick till -11 092 Kkr (-9 457 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,71 kr (-1,00 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 16…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2018

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet juli-september uppgick till -2 241Kkr (-1 977 Kkr) Periodens resultat uppgick till -7 787 Kkr (-6 514 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,51 kr (-0,76 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 28 194 Kkr (2…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – juni 2018

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet april-juni uppgick till -3 091Kkr (-2 532 Kkr) Periodens resultat uppgick till -5 546 Kkr (-4 537 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,37 kr (-0,53 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 21 327 Kkr (7…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2018 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls igår, den 16 maj 2018, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2018

Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2017

Läs mer

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2017

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -9 457 Kkr (-7 540 Kkr). Resultatet för kvartal fyra uppgick till -2 943 Kkr (-1 876 Kkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,00 kr (-0,91 kr). Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 30 314 Kkr…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2017

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -6 514 Kkr (-5 664 Kkr). Resultatet för kvartalet uppgick till -1 977 Kkr (-1 324 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,76 kr (-0,70 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 2 201 Kkr (21 538…
Läs mer