AKTIEN: +/-: 0.90 SEK / Köp: 10.50 SEK / Sälj: 11.10 SEK / Senast: 11.00 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.50 SEK / Antal: 22 430 / Omsättning: 242 828 SEK / 2019-02-20 09.23 (CET)
 

Finansiella rapporter

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2016

Läs mer

Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2016

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2016

Perioden januari – juni i sammandrag  Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr).  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr).  Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 ...
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2016

Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -10 168 Tkr (-6 141 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,76 kr (-1,57 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 21 511 Tkr (14 479 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2015

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -5 559 Tkr (-4 025 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,01 kr (-0,98 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 3 897 Tkr (17 817 Tkr).
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2015

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 170 Tkr (-3 060 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 kr (-0,91 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 071 Tkr (22 368 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2015

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 173 Tkr (-1 218 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,39 kr (-0,37 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 11 301 Tkr (4 704 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde som…
Läs mer