AKTIEN: +/-: 0.40 SEK / Köp: 10.40 SEK / Sälj: 10.80 SEK / Senast: 10.90 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 9.94 SEK / Antal: 9 790 / Omsättning: 102 031 SEK / 2018-12-18 16.20 (CET)
 

Finansiella rapporter

Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2016

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2016

Perioden januari – juni i sammandrag  Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr).  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr).  Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 ...
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2016

Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -10 168 Tkr (-6 141 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,76 kr (-1,57 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 21 511 Tkr (14 479 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2015

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -5 559 Tkr (-4 025 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,01 kr (-0,98 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 3 897 Tkr (17 817 Tkr).
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2015

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 170 Tkr (-3 060 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 kr (-0,91 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 071 Tkr (22 368 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2015

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 173 Tkr (-1 218 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,39 kr (-0,37 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 11 301 Tkr (4 704 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde som…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014

Spago Nanomedical AB´s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@spagonanomedical.se. För ytterligare infor...
Läs mer