Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – juni 2013

Delårsperioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 576 Tkr (-2 241) • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-9,23) • Likvida medel uppgick till 13 483 Tkr (343) Viktiga händelser under perioden • Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 378 Tkr (-854) • Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65) • Likvida medel 15 551 Tkr (552)
Läs mer

Bokslutskommuniké Jan – december 2012

2012 i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 4 615 Tkr (- 715) * Resultat per aktie uppgick till - 9,23 kr (- 3,89) * Likvida medel 21 978 Tkr (1 345) Fjärde kvartalet i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 1 239 Tkr (97)) * Resultat per…
Läs mer