SHARE: Change: -0.15 SEK / Bid: 9.20 SEK / Ask: 9.45 SEK / Price: 9.45 SEK / High: 9.65 SEK / Low: 9.30 SEK / Quantity: 3710 / Turnover: 35 317 SEK / 2017-08-22 22.00

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2014

Perioden januari – mars i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 1 194 Tkr (- 1 378 Tkr). Koncernens resultat uppgick till -1 212 Tkr (0 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (- 0,42 kr). • Likvida medel för Bolaget uppgick till 4 376 Tkr (15…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2014

Perioden januari – mars i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 1 194 Tkr (- 1 378 Tkr). Koncernens resultat uppgick till -1 212 Tkr (0 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (- 0,42 kr). • Likvida medel för Bolaget uppgick till 4 376 Tkr (15…
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Perioden januari – december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 5 210 Tkr (- 4 615 Tkr ) • Resultat per aktie uppgick till -1,57 kr (- 9,23 kr) • Likvida medel uppgick till 7 498 Tkr (21 978 Tkr )
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Perioden januari – december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 5 210 Tkr (- 4 615 Tkr ) • Resultat per aktie uppgick till -1,57 kr (- 9,23 kr) • Likvida medel uppgick till 7 498 Tkr (21 978 Tkr )
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2013

Delårsperioden januari - september i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 2 600 Tkr (- 3 376) • Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (- 18,37) • Likvida medel uppgick till 10 863 Tkr (416)
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2013

Delårsperioden januari - september i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 2 600 Tkr (- 3 376) • Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (- 18,37) • Likvida medel uppgick till 10 863 Tkr (416)
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2013

Delårsperioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 576 Tkr (-2 241) • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-9,23) • Likvida medel uppgick till 13 483 Tkr (343) Viktiga händelser under perioden • Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 378 Tkr (-854) • Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65) • Likvida medel 15 551 Tkr (552)
Läs mer

Bokslutskommuniké Jan – december 2012

2012 i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 4 615 Tkr (- 715) * Resultat per aktie uppgick till - 9,23 kr (- 3,89) * Likvida medel 21 978 Tkr (1 345) Fjärde kvartalet i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 1 239 Tkr (97)) * Resultat per…
Läs mer