AKTIEN: +/-: 0.80 SEK / Köp: 10.60 SEK / Sälj: 10.90 SEK / Senast: 10.90 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.50 SEK / Antal: 15 606 / Omsättning: 167 785 SEK / 2019-02-20 09.07 (CET)
 

Finansiella rapporter

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014

Spago Nanomedical AB´s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@spagonanomedical.se. För ytterligare infor...
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Perioden januari - december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -6 141 Tkr (-5 216 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,38 kr (-1,57 kr). • Likvida medel var vid utgången av perioden 14 479 Tkr (7 939 Tkr).
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2014

Perioden januari – september i sammandrag • Periodens resultat för koncernen uppgick till -4 025 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 989 Tkr (-2 600 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,98 kr för koncernen. • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 17…
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2014

Perioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat för koncernen uppgick till -3 060 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 027 Tkr (-1 576 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,91 kr. • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 22 368 Tkr…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2014

Perioden januari – mars i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 1 194 Tkr (- 1 378 Tkr). Koncernens resultat uppgick till -1 212 Tkr (0 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (- 0,42 kr). • Likvida medel för Bolaget uppgick till 4 376 Tkr (15…
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Perioden januari – december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 5 210 Tkr (- 4 615 Tkr ) • Resultat per aktie uppgick till -1,57 kr (- 9,23 kr) • Likvida medel uppgick till 7 498 Tkr (21 978 Tkr )
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2013

Delårsperioden januari - september i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 2 600 Tkr (- 3 376) • Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (- 18,37) • Likvida medel uppgick till 10 863 Tkr (416)
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2013

Delårsperioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 576 Tkr (-2 241) • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-9,23) • Likvida medel uppgick till 13 483 Tkr (343) Viktiga händelser under perioden • Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 378 Tkr (-854) • Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65) • Likvida medel 15 551 Tkr (552)
Läs mer

Bokslutskommuniké Jan – december 2012

2012 i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 4 615 Tkr (- 715) * Resultat per aktie uppgick till - 9,23 kr (- 3,89) * Likvida medel 21 978 Tkr (1 345) Fjärde kvartalet i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 1 239 Tkr (97)) * Resultat per…
Läs mer