AKTIEN: +/-: 0.30 SEK / Köp: 10.70 SEK / Sälj: 10.75 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 10.75 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 6 141 / Omsättning: 64 783 SEK / 2019-05-24 14.58 (CEST)
 

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – juni 2015

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 170 Tkr (-3 060 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 kr (-0,91 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 071 Tkr (22 368 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2015

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 173 Tkr (-1 218 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,39 kr (-0,37 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 11 301 Tkr (4 704 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde som…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014

Spago Nanomedical AB´s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@spagonanomedical.se. För ytterligare infor...
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Perioden januari - december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -6 141 Tkr (-5 216 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,38 kr (-1,57 kr). • Likvida medel var vid utgången av perioden 14 479 Tkr (7 939 Tkr).
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2014

Perioden januari – september i sammandrag • Periodens resultat för koncernen uppgick till -4 025 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 989 Tkr (-2 600 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,98 kr för koncernen. • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 17…
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2014

Perioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat för koncernen uppgick till -3 060 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 027 Tkr (-1 576 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,91 kr. • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 22 368 Tkr…
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2014

Perioden januari – mars i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 1 194 Tkr (- 1 378 Tkr). Koncernens resultat uppgick till -1 212 Tkr (0 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (- 0,42 kr). • Likvida medel för Bolaget uppgick till 4 376 Tkr (15…
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Perioden januari – december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 5 210 Tkr (- 4 615 Tkr ) • Resultat per aktie uppgick till -1,57 kr (- 9,23 kr) • Likvida medel uppgick till 7 498 Tkr (21 978 Tkr )
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2013

Delårsperioden januari - september i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 2 600 Tkr (- 3 376) • Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (- 18,37) • Likvida medel uppgick till 10 863 Tkr (416)
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2013

Delårsperioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 576 Tkr (-2 241) • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-9,23) • Likvida medel uppgick till 13 483 Tkr (343) Viktiga händelser under perioden • Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början…
Läs mer