SHARE: Change: 0.40 SEK / Bid: 9.50 SEK / Ask: 9.75 SEK / Price: 9.75 SEK / High: 9.90 SEK / Low: 9.05 SEK / Quantity: 19988 / Turnover: 191 228 SEK / 2017-10-16 22.00

Lovande resultat vid behandling med intern radionuklidterapi

  • 12 januari, 2017

I en artikel i New England Journal of Medicine har publicerats lovande resultat från en fas 3-studie av det radioaktiva ämnet lutetium-177 (Lu177) i patienter med avancerad cancer i tunntarmen. Studien redovisar jämförande resultat från 229 patienter med metastaserade s.k. neuroendokrina tumörer som behandlats med antingen standardterapi i form av läkemedlet oktreotat eller Lu177 i kombination med oktreotat. Efter 20 månader var andelen progressionsfria (överlevande och utan försämrad sjukdom) patienter 10.8% bland de som endast fått standardbehandling och 65.2% bland de som även fått Lu177. Resultaten pekar på att intern behandling med radionuklider har potential att förbättra vården av patienter med svår cancer .

Klicka här för att komma till artikeln.