SHARE: Change: 0.00 / Bid: 0.00 / Ask: 0.00 / Price: 0.00 / High: 0.00 / Low: 0.00 / Quantity: / Turnover: 0 / 1970-01-01 00.00

Nyheter

Video från presentation på Småbolagsdagen

Läs mer

Spago Nanomedical presenterar på Småbolagsdagen den 12 juni

VD Mats Hansen presenterar Spago Nanomedical på Småbolagsdagen den 12 juni. Presentationen hålls kl. 15:20 på Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm. Småbolagsdagen anordnas av Aktiespararna och Redeye. Presentationen livesänds även på www.smabolagsdagen.net och det går bra att följa presentationen via datorn eller i mobilen.  
Läs mer

Spago Nanomedical rekryterar

Spago Nanomedical söker nu en kreativ och dynamisk organisk kemist på PhD-nivå med passion för laboratoriearbete. Arbetsuppgifterna är varierade och infattar arbete med att ta fram småmolekylära komponenter till nanomaterial, polymerer, funktionalisering av polymerer, samt syntes och funktionalisering av nanomaterial. Vi arbetar i skala från mg till kg. Intresse och…
Läs mer

Utredning av gadolinium kan leda till ökad efterfrågan på MR-kontrastmedel med mangan

I stort sett samtliga godkända kontrastmedel för MR baseras på det metalliska grundämnet gadolinium (Gd). Användningen av detta kroppsfrämmande ämne har i vissa kontrastmedel visat sig kunna ge upphov till allvarliga biverkningar i grupper av patienter med nedsatt njurfunktion och det har också visat sig att det kan ansamlas i kroppen, bl.a. i…
Läs mer

Presentation av bokslutsrapport 2016

Läs mer

Inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals bokslutskommuniké för 2016

Spago Nanomedical AB offentliggör bokslutskommunikén för 2016 den 14 februari. Med anledning av detta bjuder bolaget in till en presentation för investerare, analytiker och media tisdagen den 14 februari kl. 9:30 hos Nyhetsbyrån Direkt, Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. VD Mats Hansen presenterar utvecklingen och svarar på frågor. Anmälan om deltagande…
Läs mer

Lovande resultat vid behandling med intern radionuklidterapi

I en artikel i New England Journal of Medicine har publicerats lovande resultat från en fas 3-studie av det radioaktiva ämnet lutetium-177 (Lu177) i patienter med avancerad cancer i tunntarmen. Studien redovisar jämförande resultat från 229 patienter med metastaserade s.k. neuroendokrina tumörer som behandlats med antingen standardterapi i form av läkemedlet oktreotat eller Lu177 i…
Läs mer

Dansk studie pekar på behov av förbättrad diagnostik för bröstcancer

En studie som nyligen publicerats i Annals of Internal Medicine rapporterar att screening med mammografi riskerar att missa de aggressivaste tumörerna. I studien sammanfattas resultat från mammografiundersökningar av ett stort antal kvinnor i Danmark under åren 1980-2010 och resultaten pekar på att röntgenundersökning genom mammografi står för en betydande överdiagnosticering. Klicka här för att komma till artikeln.  
Läs mer

Redeye intervju med VD för Spago Nanomedical

Läs mer

Svensk nanoteknik ett nytt vapen i kampen mot cancer

Artikel om Spago i Innovation mot Cancer, se här.  
Läs mer