AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.85 SEK / Sälj: 11.30 SEK / Senast: 11.30 SEK / Högst: 11.50 SEK / Lägst: 11.20 SEK / Antal: 3 653 / Omsättning: 41 609 SEK / 2019-09-23 15.28 (CEST)
 

Nyheter

FDA röstar för utökade varningar för gadoliniumbaserade kontrastmedel

I juli 2017 skickade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA en rekommendation till EU-kommissionen om att utfärda ett rättsligt bindande beslut angående begränsningar i användandet av vissa gadoliniumbaserade kontrastmedel för MR samt att helt förbjuda användandet av andra. Beslutet grundar sig i en utredning som gjorts av EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC,…
Läs mer

Tillverkningsprocess redo för överföring till GMP-produktion

I våras inledde Spago Nanomedical en utökad produktionskampanj baserad på en uppskalad tillverkningsprocess optimerad med avseende på utförande, kvalitet och utbyte. Kampanjen som nu avslutats enligt plan, har på ett kostnadseffektivt sätt resulterat i en tillräcklig mängd av produktkandidaten SN132D för att tillgodose de prekliniska regulatoriska studierna, samt genererat strategisk…
Läs mer

Spago beviljas SME-status hos EMA

Som ett led i övergången till regulatorisk utvecklingsfas med SpagoPix-projektet har bolaget ansökt om och nu beviljats så kallad SME-status hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. SME-status innebär bland annat att bolaget enklare kan få tillgång till assistans och rådgivning från myndigheten kring regulatoriska frågeställningar samt reducerat pris för vetenskaplig rådgivning. Vidare kommer bolaget att listas i…
Läs mer

PRAC vidhåller restriktioner kring gadolinium-kontrastmedel

Vid sitt senaste möte bekräftade EMA´s säkerhetskommitte (PRAC) sin slutsats från mars 2017 att det finns övertygande bevis för ansamling av gadolinium i hjärnan efter användning av visa gadolinium (Gd)-baserade kontrastmedel för MR. PRAC vidhåller sin rekommendation om att dra in de kommersiellt tillgängliga kontrastmedlen Optimark (Guerbet), Omniscan (GE Healthcare) och Magnevist (Bayer).…
Läs mer

Video från presentation på Småbolagsdagen

Läs mer

Spago Nanomedical presenterar på Småbolagsdagen den 12 juni

VD Mats Hansen presenterar Spago Nanomedical på Småbolagsdagen den 12 juni. Presentationen hålls kl. 15:20 på Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm. Småbolagsdagen anordnas av Aktiespararna och Redeye. Presentationen livesänds även på www.smabolagsdagen.net och det går bra att följa presentationen via datorn eller i mobilen.  
Läs mer

Utredning av gadolinium kan leda till ökad efterfrågan på MR-kontrastmedel med mangan

I stort sett samtliga godkända kontrastmedel för MR baseras på det metalliska grundämnet gadolinium (Gd). Användningen av detta kroppsfrämmande ämne har i vissa kontrastmedel visat sig kunna ge upphov till allvarliga biverkningar i grupper av patienter med nedsatt njurfunktion och det har också visat sig att det kan ansamlas i kroppen, bl.a. i…
Läs mer

Presentation av bokslutsrapport 2016

Läs mer

Inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals bokslutskommuniké för 2016

Spago Nanomedical AB offentliggör bokslutskommunikén för 2016 den 14 februari.
Läs mer

Lovande resultat vid behandling med intern radionuklidterapi

I en artikel i New England Journal of Medicine har publicerats lovande resultat från en fas 3-studie av det radioaktiva ämnet lutetium-177 (Lu177) i patienter med avancerad cancer i tunntarmen. Studien redovisar jämförande resultat från 229 patienter med metastaserade s.k. neuroendokrina tumörer som behandlats med antingen standardterapi i form av läkemedlet oktreotat eller Lu177 i…
Läs mer