AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.85 SEK / Sälj: 11.30 SEK / Senast: 11.30 SEK / Högst: 11.50 SEK / Lägst: 11.20 SEK / Antal: 3 653 / Omsättning: 41 609 SEK / 2019-09-23 15.28 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Spago initierar den kliniska studien SPAGOPIX-01

Spago Nanomedical AB (publ) har genomfört site initiation visit vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och därmed formellt öppnat den första kliniska studien med det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix (SN132D). Studien kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.   Studiens primära mål att dokumentera säkerhet men ytterligare ett viktigt…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport april – juni 2019

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG Resultatet för perioden uppgick till -9 161 KSEK (-5 546 KSEK) Rörelsens kostnader uppgick till -18 729 KSEK (-19 877 KSEK) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,48 SEK (-0,37 SEK) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 33 157…
Läs mer

SpagoPix produktpatent godkänns i Europa

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska patentmyndigheten EPO kommer att bevilja bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.   ”Ett starkt patentskydd är värdefullt både för oss och för en framtida partner. SpagoPix kommer nu att ha exklusivitet för många…
Läs mer

Eugen Steiner ny ordförande

Eugen Steiner valdes till ny ordförande i Spago Nanomedical AB (publ) vid dagens årsstämma. Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2019

PERIODEN JANUARI – MARS I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 613 KSEK (-2 456 KSEK) • Rörelsens kostnader uppgick till -9 665 KSEK (-10 126 KSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,17 SEK) • Likvida medel för bolaget uppgick vid…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018

PDF: Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018    
Läs mer

Kallelse till årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16:00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av…
Läs mer

Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs 6,5 MSEK genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9, utöver de som tidigare kommunicerats. Det innebär att bolaget tillförs totalt ca 36,7 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en nyttjandegrad om totalt ca 94,0%.   Det har kommit till Spago Nanomedical AB:s kännedom att en depåbank brustit…
Läs mer

Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs ca 30,2 MSEK före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9.   Totalt tecknades 3 551 820 aktier inom ramen för programmet som var del av de units som gavs ut vid bolagets företrädesemission i oktober 2017. Nyttjandegraden uppgick därmed till 77,4 procent. Teckningskursen var 8,50…
Läs mer

Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO9 i Spago Nanomedical inleds idag

Idag måndag den 11 mars 2019 inleds teckningstiden för de teckningsoptioner som emitterades i samband med Spago Nanomedical ABs (”Spago Nanomedical”) företrädesemission i oktober 2017. Teckningstiden pågår till och med fredag den 22 mars 2019. Anmälningssedel och övrig information finns tillgänglig på Spago Nanomedicals och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s…
Läs mer