AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 10.60 SEK / Sälj: 10.65 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2019-07-19 07.47 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2014

Perioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat för koncernen uppgick till -3 060 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 027 Tkr (-1 576 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,91 kr. • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 22 368 Tkr…
Läs mer

Nyemissionen i Spago Nanomedical har registrerats

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen, som har tillfört Spago cirka 21,5 MSEK efter emissionskostnader, har registrerats av Bolagsverket...
Läs mer

Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 28 maj 2014, har övertecknats. Bolaget tillförs därmed ca 21,5 MSEK efter emissionskostnader.
Läs mer

Onsdag den 28/5 sista dag för teckning i Spago Nanomedicals företrädesemission

Företrädesemissionen görs för att finansiera fortsatta satsningar på Spago Pix, ett kontrastmedel för att selektivt kunna synliggöra cancer med hjälp av MR (magnetresonanstomografi). Emissionen ger finansiering för att genomföra de regula...
Läs mer

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission (Swedish)

Idag, onsdag den 14 maj 2014, påbörjas teckningsperioden för företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ).
Läs mer

Spago Nanomedical offentliggör memorandum för företrädesemission (Swedish)

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission. Teckningsperiod: 14 maj - 28 maj 2014. Memorandum kommer att finnas finns tillgängligt från och med dagens datum (6 maj 2014) på bolagets hemsida (www.spa...
Läs mer

Spago Imaging AB (publ) annonserar namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ)

På årsstämman den 29e april 2014 beslutades om namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ). Namnbytet från Spago Imaging AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 5e maj 2014. Namnändring i handelssystemet kommer ske 2014-05-07. Kortnamn kvarst...
Läs mer

Kommuniké från årsstämma samt extra bolagsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 29 April 2014 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2014

Perioden januari – mars i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 1 194 Tkr (- 1 378 Tkr). Koncernens resultat uppgick till -1 212 Tkr (0 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (- 0,42 kr). • Likvida medel för Bolaget uppgick till 4 376 Tkr (15…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i SPAGO Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.
Läs mer