AKTIEN: +/-: 0.30 SEK / Köp: 10.70 SEK / Sälj: 10.75 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 10.75 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 6 141 / Omsättning: 64 783 SEK / 2019-05-24 14.58 (CEST)
 

Pressmeddelanden

God tolerans uppnådd med ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix

Toleransstudier genomförda med ny version av SPAGO Pix gav bra resultat.
Läs mer

Ny generation kontrastmedel verifierad i MR-kamera

MR-studie i in vivo bröstcancermodell ger bra resultat med ny version av SPAGO Pix.
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämma Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 25 April 2013 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. Under sitt anförande p...
Läs mer

Årsredovisning 2012

PDF: Årsredovisning 2012 »
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org. nr. 556574-5048, (”Spago”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Scheelevägen 2, i Lund.
Läs mer

Moderbolaget Accelerator Nordic AB delar ut sitt innehav i SPAGO Imaging AB

Årsstämman i SPAGO Imagings moderbolag, Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) har idag beslutat om utdelning av Accelerator Nordics ABs innehav i dotterbolaget SPAGO Imaging till Accelerators aktieägare.
Läs mer

Sista dag för handel med BTA

Den sista dagen för handel med "SPAGO BTA" är den 11 januari 2013. Första dag för handel med aktien, "SPAGO", är den 15 januari 2013.
Läs mer