AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.85 SEK / Sälj: 11.30 SEK / Senast: 11.30 SEK / Högst: 11.50 SEK / Lägst: 11.20 SEK / Antal: 3 653 / Omsättning: 41 609 SEK / 2019-09-23 15.28 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org. nr. 556574-5048, (”Spago”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Scheelevägen 2, i Lund.
Läs mer

Moderbolaget Accelerator Nordic AB delar ut sitt innehav i SPAGO Imaging AB

Årsstämman i SPAGO Imagings moderbolag, Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) har idag beslutat om utdelning av Accelerator Nordics ABs innehav i dotterbolaget SPAGO Imaging till Accelerators aktieägare.
Läs mer

Bokslutskommuniké Jan – december 2012

2012 i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 4 615 Tkr (- 715) * Resultat per aktie uppgick till - 9,23 kr (- 3,89) * Likvida medel 21 978 Tkr (1 345) Fjärde kvartalet i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 1 239 Tkr (97)) * Resultat per…
Läs mer

Sista dag för handel med BTA

Den sista dagen för handel med "SPAGO BTA" är den 11 januari 2013. Första dag för handel med aktien, "SPAGO", är den 15 januari 2013.
Läs mer