Pressmeddelanden

Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

PRESSMEDDELANDE   Spago Nanomedical, ett bolag som utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av cancer, presenteras på fredag den 24 november kl. 10:40 vid Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se. Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig i Redeye Universe…
Läs mer

Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har slutregistrerats hos Bolagsverket. Spago Nanomedical ABs företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner tecknades till cirka 124%, varav cirka 94% med företrädesrätt, och bolaget har tillförts cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Ytterligare ca 39 MSEK kan komma att tillföras vid fullt utnyttjande…
Läs mer

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE Lund 16 november 2017 Sista dag för handel med Spago Nanomedicals BTU (betald tecknad unit) är måndagen den 20 november 2017 och stoppdagen är onsdagen den 22 november 2017. På måndagen den 27 november 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO9, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen i…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2017

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -6 514 Kkr (-5 664 Kkr) Resultatet för kvartalet uppgick till -1 977 Kkr (-1 324 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,76 kr (-0,70 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 2 201 Kkr (21 538…
Läs mer

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknad

Spago Nanomedical ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 124 %. Spago tillförs därmed cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedical AB:s företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.
Läs mer

Spago Nanomedical offentliggör prospekt

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 augusti 2017 och som godkändes av bolagsstämman den 22 september 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 49…
Läs mer

Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag i enlighet med styrelsens förslag och godkände styrelsens beslut om ändringar av bolagsordningen och en företrädesemission som i ett första steg tillför bolaget upp till cirka 48,7 MSEK.
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 537 Tkr (-4 436Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,53 kr (-0,56kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 445 Tkr (26 190 Tkr) Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med…
Läs mer

Uppdaterad inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport

Spago Nanomedical AB offentliggör sin rapport för första halvåret 2017 fredagen den 25 augusti.
Läs mer