AKTIEN: +/-: 0.20 SEK / Köp: 9.30 SEK / Sälj: 9.40 SEK / Senast: 9.30 SEK / Högst: 9.90 SEK / Lägst: 9.00 SEK / Antal: 56 341 / Omsättning: 529 632 SEK / 2019-03-20 16.02 (CET)
 

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical får USA-patent för Tumorad®

Spago Nanomedical har via ett så kallat Notice of Allowance fått veta att det amerikanska patentverket USPTO avser att bevilja bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA.
Läs mer

Spago Nanomedical riktar nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund. Totalt emitteras 860 000 aktier till kurs 10,15 kronor per aktie.
Läs mer

Spago Nanomedical AB avslutar likviditetsgaranti

Spago Nanomedical har efter en utvärdering beslutat att avsluta avtalet med Mangold som likviditetsgarant.
Läs mer

Spago Nanomedical väljer ChemConnection för SpagoPix produktion inför kliniska studier

Spago Nanomedical AB har tecknat avtal med ChemConnection BV, en väletablerad kontraktstillverkare med stor erfarenhet av GMP-produktion av nanomedicinska produkter, för tillverkning av SpagoPix produktkandidat SN132D för kliniska studier.
Läs mer

Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

PRESSMEDDELANDE   Spago Nanomedical, ett bolag som utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av cancer, presenteras på fredag den 24 november kl. 10:40 vid Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se. Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig i Redeye Universe…
Läs mer

Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har slutregistrerats hos Bolagsverket. Spago Nanomedical ABs företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner tecknades till cirka 124%, varav cirka 94% med företrädesrätt, och bolaget har tillförts cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Ytterligare ca 39 MSEK kan komma att tillföras vid fullt utnyttjande…
Läs mer

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE Lund 16 november 2017 Sista dag för handel med Spago Nanomedicals BTU (betald tecknad unit) är måndagen den 20 november 2017 och stoppdagen är onsdagen den 22 november 2017. På måndagen den 27 november 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO9, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen i…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2017

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -6 514 Kkr (-5 664 Kkr) Resultatet för kvartalet uppgick till -1 977 Kkr (-1 324 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,76 kr (-0,70 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 2 201 Kkr (21 538…
Läs mer

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknad

Spago Nanomedical ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 124 %. Spago tillförs därmed cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedical AB:s företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.
Läs mer