AKTIEN: +/-: 0.20 SEK / Köp: 10.30 SEK / Sälj: 10.65 SEK / Senast: 10.80 SEK / Högst: 10.80 SEK / Lägst: 10.30 SEK / Antal: 10 548 / Omsättning: 111 272 SEK / 2019-01-18 16.01 (CET)
 

Pressmeddelanden

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE Lund 16 november 2017 Sista dag för handel med Spago Nanomedicals BTU (betald tecknad unit) är måndagen den 20 november 2017 och stoppdagen är onsdagen den 22 november 2017. På måndagen den 27 november 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO9, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen i…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2017

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -6 514 Kkr (-5 664 Kkr) Resultatet för kvartalet uppgick till -1 977 Kkr (-1 324 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,76 kr (-0,70 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 2 201 Kkr (21 538…
Läs mer

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknad

Spago Nanomedical ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 124 %. Spago tillförs därmed cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Läs mer

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedical AB:s företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.
Läs mer

Spago Nanomedical offentliggör prospekt

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 augusti 2017 och som godkändes av bolagsstämman den 22 september 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 49…
Läs mer

Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag i enlighet med styrelsens förslag och godkände styrelsens beslut om ändringar av bolagsordningen och en företrädesemission som i ett första steg tillför bolaget upp till cirka 48,7 MSEK.
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 537 Tkr (-4 436Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,53 kr (-0,56kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 445 Tkr (26 190 Tkr) Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med…
Läs mer

Uppdaterad inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport

Spago Nanomedical AB offentliggör sin rapport för första halvåret 2017 fredagen den 25 augusti.
Läs mer

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) beslutar om företrädesemission inför kliniska studier

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare. Genom emissionen tillförs Spago initialt ca 48,7 MSEK och ytterligare ca 39 MSEK vid fullt…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), org. nr 556574-5048 (”Spago”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 september 2017 kl. 13.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Läs mer