AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 10.00 SEK / Sälj: 10.75 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2019-05-27 06.00 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical AB (publ) får anslag av Vinnova för utvecklingen av SpagoPix

Spago Nanomedical beviljas i ett första steg 500 000 SEK av Vinnova för att stödja den kliniska utvecklingen av SpagoPix.
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2018

Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2017

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Läs mer

Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital i Spago Nanomedical AB (publ)

Den riktade emissionen till HealthInvest Small & MicroCap Fund har slutregistrerats hos Bolagsverket.
Läs mer

Spago Nanomedical får USA-patent för Tumorad®

Spago Nanomedical har via ett så kallat Notice of Allowance fått veta att det amerikanska patentverket USPTO avser att bevilja bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA.
Läs mer

Spago Nanomedical riktar nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund. Totalt emitteras 860 000 aktier till kurs 10,15 kronor per aktie.
Läs mer

Spago Nanomedical AB avslutar likviditetsgaranti

Spago Nanomedical har efter en utvärdering beslutat att avsluta avtalet med Mangold som likviditetsgarant.
Läs mer

Spago Nanomedical väljer ChemConnection för SpagoPix produktion inför kliniska studier

Spago Nanomedical AB har tecknat avtal med ChemConnection BV, en väletablerad kontraktstillverkare med stor erfarenhet av GMP-produktion av nanomedicinska produkter, för tillverkning av SpagoPix produktkandidat SN132D för kliniska studier.
Läs mer

Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

PRESSMEDDELANDE   Spago Nanomedical, ett bolag som utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av cancer, presenteras på fredag den 24 november kl. 10:40 vid Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se. Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig i Redeye Universe…
Läs mer