SHARE: Change: 0.90 SEK / Bid: 11.25 SEK / Ask: 11.40 SEK / Price: 11.40 SEK / High: 11.40 SEK / Low: 10.50 SEK / Quantity: 11194 / Turnover: 122 526 SEK / 2017-10-22 22.00

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical genomför riktad emission om 15 Mkr

Styrelsen i Spago Nanomedical AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 12 november 2015 beslutat om en riktad nyemission av 1 miljon aktier till en teckningskurs om 15,00 kronor per aktie.
Läs mer

Peter Wulff nomineras till styrelsen i Spago Nanomedical

Inför bolagsstämman i Spago Nanomedical nomineras en av dansk life science största profiler, Peter Wulff, till ny styrelseledamot efter Jörgen Buus Lassen som avböjt omval. Som medgrundare av och operativt ansvarig inom flera välrenommerade bolag, bl.a. NeroSearch och Bavarian Nordic, har Peter Wulff lång erfarenhet av regulatorisk utveckling och kommersialisering…
Läs mer

Kompletterande beslutsförslag till årsstämma i Spago Nanomedica

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2015

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Läs mer

Spago Nanomedical har fastställt den aktiva ingrediensen för SpagoPix

Spago Nanomedical har nu slutfört arbetet med att ta fram ett nanomaterial med förbättrat ytskikt för det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix. Detta innebär att den aktiva ingrediensen i SpagoPix nu har förutsättningar för tillräcklig lagringsstabilitet och är färdig för biologisk verifiering inför regulatoriska tester.
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -10 168 Tkr (-6 141 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,76 kr (-1,57 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 21 511 Tkr (14 479 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Nyemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har registrerats

Läs mer

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) tecknades till cirka 164%, inklusive teckningsförbindelser. 90,3% tecknades med företrädesrätt. Spago Nanomedical tillförs därmed cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom att företrädesemissionen övertecknats behöver inlämnade garantiåtaganden inte tas i anspråk.
Läs mer

Offentliggör memorandum för företrädesemission

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som godkändes vid den extra bolagsstämman den 12 november 2015.
Läs mer