Pressmeddelanden

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014

Spago Nanomedical AB´s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@spagonanomedical.se. För ytterligare infor...
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 17.00, i lokal ”Gamla gästmatsalen” på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Deltagande Aktieägare som önskar delt...
Läs mer

Study with Spago Pix contrast agent published in PLOS ONE

Spago Pix is a novel nano-sized contrast agent for the detection and diagnosis of human breast cancer using magnetic resonance imaging (MRI). Clinicians and researchers from Lund University and Skåne University Hospital in Sweden have now together with Spago Nanomedical published an article in the reputable publication PLOS ONE (The…
Läs mer

Spago Nanomedical utser Dr. Mats Hansen till ny VD

Dr. Mats Hansen har utsetts till ny VD i Spago Nanomedical. Mats Hansen kommer närmast från Active Biotech där han har titeln Director Project Management. Hansen har på senare tid framför allt ansvarat för sen utveckling av tasquinimod, ett nyckelprojekt inom prostatacancer.
Läs mer

Nyemissionen i Spago Nanomedical har registrerats

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen, som har tillfört Spago cirka 21,5 MSEK efter emissionskostnader, har registrerats av Bolagsverket...
Läs mer

Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 28 maj 2014, har övertecknats. Bolaget tillförs därmed ca 21,5 MSEK efter emissionskostnader.
Läs mer

Onsdag den 28/5 sista dag för teckning i Spago Nanomedicals företrädesemission

Företrädesemissionen görs för att finansiera fortsatta satsningar på Spago Pix, ett kontrastmedel för att selektivt kunna synliggöra cancer med hjälp av MR (magnetresonanstomografi). Emissionen ger finansiering för att genomföra de regula...
Läs mer

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission (Swedish)

Idag, onsdag den 14 maj 2014, påbörjas teckningsperioden för företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ).
Läs mer

Spago Nanomedical offentliggör memorandum för företrädesemission (Swedish)

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission. Teckningsperiod: 14 maj - 28 maj 2014. Memorandum kommer att finnas finns tillgängligt från och med dagens datum (6 maj 2014) på bolagets hemsida (www.spa...
Läs mer

Spago Imaging AB (publ) annonserar namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ)

På årsstämman den 29e april 2014 beslutades om namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ). Namnbytet från Spago Imaging AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 5e maj 2014. Namnändring i handelssystemet kommer ske 2014-05-07. Kortnamn kvarst...
Läs mer