Pressmeddelanden

Onsdag den 28/5 sista dag för teckning i Spago Nanomedicals företrädesemission

Företrädesemissionen görs för att finansiera fortsatta satsningar på Spago Pix, ett kontrastmedel för att selektivt kunna synliggöra cancer med hjälp av MR (magnetresonanstomografi). Emissionen ger finansiering för att genomföra de regula...
Läs mer

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission (Swedish)

Idag, onsdag den 14 maj 2014, påbörjas teckningsperioden för företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ).
Läs mer

Spago Nanomedical offentliggör memorandum för företrädesemission (Swedish)

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission. Teckningsperiod: 14 maj - 28 maj 2014. Memorandum kommer att finnas finns tillgängligt från och med dagens datum (6 maj 2014) på bolagets hemsida (www.spa...
Läs mer

Spago Imaging AB (publ) annonserar namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ)

På årsstämman den 29e april 2014 beslutades om namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ). Namnbytet från Spago Imaging AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 5e maj 2014. Namnändring i handelssystemet kommer ske 2014-05-07. Kortnamn kvarst...
Läs mer

Kommuniké från årsstämma samt extra bolagsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 29 April 2014 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i SPAGO Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.
Läs mer

Spago Imaging genomför en företrädesemission om ca 22 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för nanomedicin bolaget SPAGO Imaging (nedan "Spago" eller "Bolaget") har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om företrädesemission av aktier som kan komma att tillföra Bolaget upp till ca 22 miljoner kr. Beslutet kommer att läggas fram på en extra bolagsstämma som hålls i anslutning till årsstämman den 29 april…
Läs mer

Spago develops radionuclide therapy for cancer treatment

Spago files a patent application and thereby formalizes a project, Tumorad, focusing on the development of nanoparticles designed for radionuclide therapy.
Läs mer

Spago utvecklar radionuklidterapi för cancerbehandling

Spago lämnar in patentansökan och formaliserar ett projekt, Tumorad, kring utveckling av nanopartiklar designade för radionuklidterapi.
Läs mer

Årsredovisning 2013

PDF: Årsredovisning 2013 »
Läs mer