AKTIEN: +/-: 0.20 SEK / Köp: 9.30 SEK / Sälj: 9.40 SEK / Senast: 9.30 SEK / Högst: 9.90 SEK / Lägst: 9.00 SEK / Antal: 56 341 / Omsättning: 529 632 SEK / 2019-03-20 16.02 (CET)
 

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 18.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ...
Läs mer

Spago utser ansvarig för preklinisk utveckling

Spago Imaging utser Dr. Emil Altonen till ansvarig för preklinisk utveckling
Läs mer

Accelerator och Spago klara med överlåtelsen av Archaea Pharma

Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) och Spago Imaging AB (”Spago) har i alla delar färdigställt överlåtelseavtalet om Accelerators försäljning av Optovent AB:s samtliga aktier i dotterbolaget Achaea Pharma AB (”Archaea Pharma”) till Spago.
Läs mer

Ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké 2013

Rapportdatum för bokslutskommuniké 2013 flyttas från den 6 mars 2014 till den 21 februari 2014.
Läs mer

Accelerator och Spago offentliggör villkoren i överlåtelseavtal gällande aktier i Archaea Pharma

Styrelsen för Accelerator Nordic AB ("Accelerator") har tidigare föreslagit att den extra bolagsstämman, som har kallats till den 14 oktober 2013, godkänner en försäljning av innehavet i dotterbolaget Archaea Pharma AB ("Archaea Pharma") . Accelerator och Spago Imaging AB (”Spago”) offentliggör idag en överenskommelse om villkoren för försäljningen av Archaea…
Läs mer

God tolerans uppnådd med ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix

Toleransstudier genomförda med ny version av SPAGO Pix gav bra resultat.
Läs mer

Ny generation kontrastmedel verifierad i MR-kamera

MR-studie i in vivo bröstcancermodell ger bra resultat med ny version av SPAGO Pix.
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämma Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 25 April 2013 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. Under sitt anförande p...
Läs mer

Årsredovisning 2012

PDF: Årsredovisning 2012 »
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org. nr. 556574-5048, (”Spago”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Scheelevägen 2, i Lund.
Läs mer