AKTIEN: +/-: -0.05 SEK / Köp: 10.20 SEK / Sälj: 10.25 SEK / Senast: 10.25 SEK / Högst: 10.25 SEK / Lägst: 9.76 SEK / Antal: 2 598 / Omsättning: 26 438 SEK / 2019-06-14 15.29 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i SPAGO Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.
Läs mer

Spago Imaging genomför en företrädesemission om ca 22 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för nanomedicin bolaget SPAGO Imaging (nedan "Spago" eller "Bolaget") har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om företrädesemission av aktier som kan komma att tillföra Bolaget upp till ca 22 miljoner kr. Beslutet kommer att läggas fram på en extra bolagsstämma som hålls i anslutning till årsstämman den 29 april…
Läs mer

Spago develops radionuclide therapy for cancer treatment

Spago files a patent application and thereby formalizes a project, Tumorad, focusing on the development of nanoparticles designed for radionuclide therapy.
Läs mer

Spago utvecklar radionuklidterapi för cancerbehandling

Spago lämnar in patentansökan och formaliserar ett projekt, Tumorad, kring utveckling av nanopartiklar designade för radionuklidterapi.
Läs mer

Årsredovisning 2013

PDF: Årsredovisning 2013 »
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 18.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ...
Läs mer

Spago utser ansvarig för preklinisk utveckling

Spago Imaging utser Dr. Emil Altonen till ansvarig för preklinisk utveckling
Läs mer

Accelerator och Spago klara med överlåtelsen av Archaea Pharma

Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) och Spago Imaging AB (”Spago) har i alla delar färdigställt överlåtelseavtalet om Accelerators försäljning av Optovent AB:s samtliga aktier i dotterbolaget Achaea Pharma AB (”Archaea Pharma”) till Spago.
Läs mer

Ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké 2013

Rapportdatum för bokslutskommuniké 2013 flyttas från den 6 mars 2014 till den 21 februari 2014.
Läs mer

Accelerator och Spago offentliggör villkoren i överlåtelseavtal gällande aktier i Archaea Pharma

Styrelsen för Accelerator Nordic AB ("Accelerator") har tidigare föreslagit att den extra bolagsstämman, som har kallats till den 14 oktober 2013, godkänner en försäljning av innehavet i dotterbolaget Archaea Pharma AB ("Archaea Pharma") . Accelerator och Spago Imaging AB (”Spago”) offentliggör idag en överenskommelse om villkoren för försäljningen av Archaea…
Läs mer