Karriär

Spago Nanomedicals framtid är beroende av kunnandet, kreativiteten och färdigheterna hos våra anställda. Vi upprätthåller en informell och flexibel arbetsmiljö som erbjuder goda möjligheter till professionell och personlig utveckling.

För frågor om lediga tjänster och möjlighet till examensarbete (i första hand inom kemisk syntes, analys och simulering av nanomaterial, men även biologiskt orienterade arbeten inom cellodling och immunokemi), vänligen kontakta forskningschef Oskar Axelsson.

Utlysa tjänster:

Chemist

Description: Spago Nanomedical is recruiting another chemist: We offer challenging chemical problems in the area of nanomedicine for a PhD-level scientist who thrives on solving them. We expect a deep understanding of chemistry in general and organic chemistry in particular. We offer an exciting and demanding multidisciplinary workplace with fun and brilliant colleagues. We expect a passion for lab work and innovation.