AKTIEN: +/-: 0.20 SEK / Köp: 9.30 SEK / Sälj: 9.40 SEK / Senast: 9.30 SEK / Högst: 9.90 SEK / Lägst: 9.00 SEK / Antal: 56 341 / Omsättning: 529 632 SEK / 2019-03-20 16.02 (CET)
 

Ledningsgrupp

Mats Hansen

VD, MSc, PhD

Mats har över 20 års erfarenhet från olika företag inom life science-sektorn. Kommer närmast från Active Biotech där han haft flera nyckelpositioner inom informationshantering, IP och affärsutveckling, och senast som ansvarig för projektledning. Han har flerårig erfarenhet av att leda läkemedelsprojekt inom cancerområdet i de senare kliniska utvecklingsfaserna.

Oskar Axelsson

Vice VD, Forskningschef, MSc, PhD

Oskar har över 25 års erfarenhet från läkemedels – såväl som kontrastmedelsforskning och industri. Oskar kommer senast från Nycomed Innovation (sedermera Nycomed-Amersham, Amersham Health, GE Healthcare) där han höll positioner som senior forskare och sedan projektledare för avdelningen MR-kontrastmedel. Oskar har varit anställd på Spago Nanomedical (dåvarande Spago Imaging) sedan 2007. Han har över 50 patentansökningar och flertalet vetenskapliga publikationer.