AKTIEN: +/-: 0.30 SEK / Köp: 10.70 SEK / Sälj: 10.75 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 10.75 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 6 141 / Omsättning: 64 783 SEK / 2019-05-24 14.58 (CEST)
 

Strategi och Affärsmodell

Spago Nanomedicals strategi är att nyttja vår expertis inom kemi och nanomedicinsk utveckling för att avancera våra projekt till kliniska prövningar. Affärsmodellen bygger på utlicensiering eller strategisk partnering med industriella aktörer med förmåga att driva utvecklingen fram till registrering och kommersialisering. Därmed minskar interna kapitalbehov och potentialen för framgångsrik marknadspenetration maximeras.

Vår vision är att bedriva konkurrenskraftig och framgångsrik utveckling av produkter för cancerpatienters ökade överlevnad och livskvalitet och därmed också skapa långsiktig lönsamhet för bolaget och dess ägare.

Vårt mål är att bli ett lönsamt och ledande företag inom utveckling av diagnostik och terapi baserat på nanomedicin genom utveckling av produkter som ger bra hälsoekonomi och god patientnytta.