Anna Sundlöv

Född 1971, styrelseledamot sedan 2017. Anna Sundlöv, MD, är biträdande överläkare inom onkologi vid Skånes universitetssjukhus, med inriktning mot endokrina tumörer och radionuklidterapi. Hon  leder även den onkologiska kliniska forskningsenheten. Anna Sundlöv har haft ledande befattningar samt uppdrag som medicinsk rådgivare inom läkemedelsindustrin.

Innehav: – 

annasundlov3