Eva Redhe

Född 1962, styrelseledamot sedan 2011. Eva Redhe är civilekonom med 30 års erfarenhet från näringslivet, bland annat som VD och arbetande styrelseordförande för Erik Penser Fondkommission AB, som grundare och VD för Mercurius Financial Communications AB och som medarbetare inom corporate finance på Investor AB samt som ledamot i cirka 15 bolagsstyrelser.

Innehav: 682 171 aktier och 344 083 teckningsoptioner

Eva styrelsebild bwedited