AKTIEN: +/-: -0.05 SEK / Köp: 10.20 SEK / Sälj: 10.25 SEK / Senast: 10.25 SEK / Högst: 10.25 SEK / Lägst: 9.76 SEK / Antal: 2 598 / Omsättning: 26 438 SEK / 2019-06-14 15.29 (CEST)
 

Kari Grønås

Msc Pharm.

Född: 1965

Styrelseledamot sedan: 2018

Innehav: 0 aktier

Kari Grønås har lång erfarenhet av industriell kontrastmedels- och läkemedelsutveckling från bland annat Bayer AS, Algeta ASA, PhotoCure ASA, och Amersham Health. Hon var projektledare för Xofigo, innefattande ansökan om marknadsgodkännande hos EMA and FDA, samt CMC-ansvarig vid kontakterna mellan Algeta och Bayer. Kari har även varit projektledare för utvecklingen av kontrastmedlet Hexvix fram till marknadsgodkännande i EU/EEA.

Övriga uppdrag: Kari är verksam som konsult åt start-up bolag inom läkemedels- och biotech-området, och styrelseledamot i Lytix Biopharma AS och BerGenBio AS.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

KG