AKTIEN: +/-: 0.05 SEK / Köp: 10.25 SEK / Sälj: 10.65 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 10.70 SEK / Lägst: 10.65 SEK / Antal: 500 / Omsättning: 5 330 SEK / 2019-04-18 10.36 (CEST)
 

Mikael Lönn

Mikael Lönn är läkare och entreprenör. Han har varit verksam som företagsledare i ett flertal branscher men framför allt inom hälso- och sjukvård och har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag. Mikael är styrelseordförande i LOX Container Technology AB och Anti-Snore Partner Sweden AB, vice ordförande i Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening, samt styrelseledamot i Genovis AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Holding AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Vizendo AB, Dicel AB, Sturebadet Health AB, Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB, Sdiptech AB, Professionell ägarstyrning i Sverige AB och Professionell ägarstyrning PÄAB ll AB.

 

Innehav: 1 000 000 aktier och 1 600 000 teckningsoptioner

spago-background