AKTIEN: +/-: -0.05 SEK / Köp: 10.20 SEK / Sälj: 10.25 SEK / Senast: 10.25 SEK / Högst: 10.25 SEK / Lägst: 9.76 SEK / Antal: 2 598 / Omsättning: 26 438 SEK / 2019-06-14 15.29 (CEST)
 

Sten Nilsson

MD, Professor em

Född: 1948

Styrelseledamot sedan: 2013

Innehav: 12 216 aktier

Sten Nilsson är specialist och professor emeritus i onkologi, samt specialist inom nukleärmedicin. Sten har ansvarat för studiedesign och har varit huvudprövare för den tidiga kliniska utvecklingen av Xofigo™ (tidigare Alpharadin™). Sten har tidigare varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening (SOF) och Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) samt medlem i EANM:s Radionuclide Therapy Task Force. Han har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dextech Medical AB, PledPharma AB (publ) och DETRUSOR AB. Ledamot och ordförande i Rhenman & Partners Asset Management AB:s vetenskapliga råd.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

SL