AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 10.60 SEK / Sälj: 10.65 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2019-07-19 07.47 (CEST)
 

Utredning av gadolinium kan leda till ökad efterfrågan på MR-kontrastmedel med mangan

  • 16 februari, 2017

I stort sett samtliga godkända kontrastmedel för MR baseras på det metalliska grundämnet gadolinium (Gd). Användningen av detta kroppsfrämmande ämne har i vissa kontrastmedel visat sig kunna ge upphov till allvarliga biverkningar i grupper av patienter med nedsatt njurfunktion och det har också visat sig att det kan ansamlas i kroppen, bl.a. i hjärnan, och stanna kvar långt efter administrering. En utredning om huruvida användningen av Gd-kontrastmedel skall regleras pågår sedan en tid inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Mangan (Mn), ett essentiellt grundämne som förekommer naturligt i kroppen och som används i SpagoNanomedicals produktkandidat SpagoPix (SN132D), och nu pekar Dr. Peter Rinck, professor i medicinsk bilddiagnostik, på Mn som ett alternativ till Gd i MR-kontrastmedel.

Lär mer i artikeln på AuntMinnie Europe här.