22 Mar, 2017

Anna Sundlöv föreslås till styrelsen

Anna Sundlöv föreslås till styrelsen i Spago Nanomedical.  Anna Sundlöv är specialist inom radionuklidterapi för cancer.

”Anna tillför viktig kompetens för projektet Tumorad som syftar till att utveckla en radionuklidterapi för cancer. Projektet har dragit stor nytta av framstegen i SpagoPix som nu förbereds för klinik. Framstegen ger oss utrymme att öka takten för att även avancera Tumorad mot klinik”, säger ordförande Eva Redhe.

Anna Sundlöv är biträdande överläkare inom onkologi vid Skånes Universitetssjukhus, och inriktad på endokrina tumörer och isotopbehandling. Hon är också chef för den Kliniska Forskningsenheten inom onkologi. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin.

Övriga ledamöter, som föreslås till omval, är Eva Redhe (ordförande), Andreas Bunge, Peter Wulff, Peter Leander, och Sten Nilsson. Bolagsstämman äger rum den 17 maj.

Bakom förslaget står aktieägare med 40,1 procent av aktierna i bolaget. Gruppen omfattar Peter Lindell, Eva Redhe, Mikael Lönn och Andreas Bunge.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

PDF: Anna Sundlöv föreslås till styrelsen »