Finwire intervju med VD Mats Hansen vid Erik Penser Banks bolagsdag den 23/5 2018.