AKTIEN: +/-: 0.04 SEK / Köp: 5.20 SEK / Sälj: 5.30 SEK / Senast: 5.04 SEK / Högst: 5.50 SEK / Lägst: 4.85 SEK / Antal: 17 674 / Omsättning: 87 959 SEK / 2020-04-02 15.24 (CEST)
 

Företrädesemission 2020

Vi genomför nu en företrädesemission för att finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk ”proof of concept”. Nedan finner du informationsmaterial om företrädesemissionen.

Spago Nanomedical beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om 47 MSEK