28 Sep, 2019

Första patienten doserad i SPAGOPIX-01 studien

Den första patienten i den kliniska studien SPAGOPIX-01 har framgångsrikt doserats med kontrastmedlet SN132D och därefter genomgått MR-undersökning.

 

Den kliniska studien SPAGOPIX-01 genomförs vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.

Det primära syftet är att utvärdera säkerhet av SN132D i patienter med bekräftad bröstcancer. I prekliniska studier har SN132D uppvisat god tolerabilitet med en bred säkerhetsmarginal till de doser som nu testas kliniskt. Under studien kommer även  kontrastverkan mellan tumörvävnad och frisk vävnad på MR-bilder att undersökas. Detta förväntas bli vägledande för projektets fortsatta utveckling.

SpagoPix (SN132D) är ett tumörselektivt och gadoliniumfritt kontrastmedel med potential att väsentligt förbättra diagnostik av solida tumörer med magnetresonanstomografi (MR). Spago Nanomedical har inledningsvis valt att fokusera på bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca 2,1 miljoner personer, där MR redan idag används rutinmässigt för screening, diagnostik, eller uppföljning i 15-30% av alla patienter och behovet av bättre precision i diagnoserna är stort.

Studiedetaljer och uppdateringar publiceras på www.clinicaltrials.gov.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 september 2019.

 

PDF: Första patienten doserad i SPAGOPIX-01 studien