9 Sep, 2020

HealthInvest Small & MicroCap Fund har sålt sitt innehav i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att HealthInvest sålt sitt aktieinnehav i bolaget. Vid halvårsskiftet ägde fonden 2 553 732 aktier, motsvarande 8,1% av kapital och röster i Spago Nanomedical.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

PDF: HealthInvest Small & MicroCap Fund har sålt sitt innehav i Spago Nanomedical