AKTIEN: +/-: -0.40 SEK / Köp: 10.50 SEK / Sälj: 10.65 SEK / Senast: 10.60 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 9 281 / Omsättning: 96 838 SEK / 2019-10-17 12.14 (CEST)
 

Information om teckningsoptioner av serie TO9

  • 11 mars, 2019

Prospekt från företrädesemission 2017, inklusive info om TO9: Prospekt Spago Nanomedical AB

Anmälningssedel för innehavare med optioner på VP-konto (direktregistrerade): Anmälningssedel direktregistrerade TO9