AKTIEN: +/-: 0.05 SEK / Köp: 15.30 SEK / Sälj: 15.40 SEK / Senast: 15.40 SEK / Högst: 15.40 SEK / Lägst: 15.00 SEK / Antal: 4 250 / Omsättning: 64 033 SEK / 2020-01-24 16.29 (CET)
 

Bolagsstämma

Extrastämma godkänner incitamentsprogram

Dagens extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att knyta nyckelpersoners ersättning närmare aktieägarnas. Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda. Optionerna…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago”), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 november 2019 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Deltagande Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken…
Läs mer

Eugen Steiner ny ordförande

Eugen Steiner valdes till ny ordförande i Spago Nanomedical AB (publ) vid dagens årsstämma. Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För…
Läs mer

Kallelse till årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16:00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2018 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls igår, den 16 maj 2018, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels                   vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 17 maj 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag styrelsen och bolagets aktieägare lagt fram.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.30, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Läs mer

Bolagsstämma 2016

Årsstämman ägde rum den 11 maj på Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm. För ytterligare information följ länken nedan. Spago Kallelse årsstämma 2016 Fullmakt för ombud till årsstämma 2016
Läs mer

Extra bolagsstämma 2015

En extra bolagsstämma hölls den 12 november på Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm. För ytterligare information och tillhörande dokumentation följ länkarna nedan. Spago Kallelse till EXTRA bolagsstämma 2015 Fullmakt för ombud till EXTRA bolagsstämma 2015 Styrelsen försäkran – redogörelse för väsentliga händelser Revisors yttrande Kommuniké från EXTRA bolagsstämma 2015…
Läs mer