AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 8.00 SEK / Sälj: 7.80 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2021-03-02 07.21 (CET)
 

Extra bolagsstämma 2020

Styrelsen i Spago Nanomedical kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma

Under det senaste året har båda Bolagets utvecklingsprojekt SpagoPix och Tumorad® tagit betydande steg framåt. I september 2019 inledde Bolaget kliniska studier med SpagoPix och nådde därmed den hittills enskilt största milstolpen i Bolagets historia. Parallellt avancerade Tumorad® efter ett framgångsrikt optimeringsarbete till nominering av s.k. ”lead compound”, innebärande att ett material har utvecklats som uppfyller mycket högt ställda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som är nödvändiga för att materialet ska ansamlas selektivt i tumörer och därmed kunna bli kliniskt användbart för cancerbehandling. Med ”lead compound” på plats har Bolaget inlett förberedelser för kliniska studier även i Tumorad® genom studier av materialet i lämpliga tumörmodeller och planering av regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk ”proof of concept”.

Den extra bolagsstämman hölls den 15 april 2020 kl 13:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär mall

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)