AKTIEN: +/-: -0.08 SEK / Köp: 7.64 SEK / Sälj: 7.78 SEK / Senast: 7.82 SEK / Högst: 7.94 SEK / Lägst: 7.62 SEK / Antal: 37 056 / Omsättning: 285 084 SEK / 2021-01-27 16.26 (CET)
 

Extra bolagsstämma 2021

Styrelsen i Spago Nanomedical kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) har beslutat om Företrädesemissionen för att med kraft kunna driva utvecklingen av bolagets radionuklidterapi, Tumorad® framåt. Beslutet sker mot bakgrund av de senaste framstegen inom projektet samt positiva interimsdata från den kliniska studien med bolagets andra projekt, SpagoPix, som stödjer den centrala behandlingsprincipen för Tumorad®. Företrädesemissionen syftar till att finansiera de sista stegen som krävs för att inleda kliniska fas I/II-studier med Tumorad®. Bolagets finansiering bedöms genom Företrädesemissionen vara säkrad fram till mitten av 2022.

”Tumorad® har förutsättningar att bli ett värdefullt, och för patienter avgörande, tillskott i behandlingsarsenalen för svårbehandlad och spridd cancer. Denna kapitalanskaffning ger oss förutsättningar att fokusera fullt ut på att driva på utvecklingen av läkemedelsprojektet”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Den extra bolagsstämman hölls den 15 januari 2021. 

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär mall

Poströstningsformulär

Kommuniké från extra bolagsstämma