AKTIEN: +/-: -0.08 SEK / Köp: 7.64 SEK / Sälj: 7.78 SEK / Senast: 7.82 SEK / Högst: 7.94 SEK / Lägst: 7.62 SEK / Antal: 37 056 / Omsättning: 285 084 SEK / 2021-01-27 16.26 (CET)
 

Extra bolagsstämma 2017

Styrelsen i Spago Nanomedical kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare. Kallelse till Extra Bolagsstämma

Efter de framsteg Bolaget gjort med produktion och slutförande av en produktkandidat inom SpagoPix-projektet genomför Spago nu en Företrädesemission i två steg en för att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av produktkandidaten. Utöver detta avser Spago att accelerera utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen framgår av kallelsen till extra bolagsstämman.

 

Den extra bolagsstämman hölls den 22 september 2017 kl 13:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

 

Signerat protokoll från extra bolagsstämma

Förslag till ny Bolagsordning

Villkor för teckningsoptioner

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär