AKTIEN: +/-: -0.08 SEK / Köp: 7.64 SEK / Sälj: 7.78 SEK / Senast: 7.82 SEK / Högst: 7.94 SEK / Lägst: 7.62 SEK / Antal: 37 056 / Omsättning: 285 084 SEK / 2021-01-27 16.26 (CET)
 

Företrädesemission 2021

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) har beslutat om Företrädesemissionen för att med kraft kunna driva utvecklingen av bolagets radionuklidterapi, Tumorad® framåt. Beslutet sker mot bakgrund av de senaste framstegen inom projektet samt positiva interimsdata från den kliniska studien med bolagets andra projekt, SpagoPix, som stödjer den centrala behandlingsprincipen för Tumorad®. Företrädesemissionen syftar till att finansiera de sista stegen som krävs för att inleda kliniska fas I/II-studier med Tumorad®. Bolagets finansiering bedöms genom Företrädesemissionen vara säkrad fram till mitten av 2022.

”Tumorad® har förutsättningar att bli ett värdefullt, och för patienter avgörande, tillskott i behandlingsarsenalen för svårbehandlad och spridd cancer. Denna kapitalanskaffning ger oss förutsättningar att fokusera fullt ut på att driva på utvecklingen av läkemedelsprojektet”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

 

Nedan finner du informationsmaterial om företrädesemissionen

Spago Nanomedical beslutar om fullt säkerställd företrädesemission och inleder process för listbyte

Registreringsbevis från Bolagsverket

 

Presentationer i samband med företrädesemissionen

21 jan         Redeye Fight Cancer Seminar. Spago Nanomedical: CEO Mats Hansen presents at Fight Cancer 2021 – Jan 21st – Redeye.se

27 jan         Aktiespararna Aktiedagen Life Science. Presentation kl 19.00 på Aktiedagen Lund (digitalt) | Aktiespararna

3 feb           Rapportkommentar hos Nyhetsbyrån Direkt kl 9.00. Länk via: https://www.youtube.com/user/playdirekt

19 feb         ProHearings Kapitalmarknadsdag. Länk kommer att publiceras här.