Investor Relations

Spago Nanomedical is a public company listed on Nasdaq First North Growth Market.

The Share

Spago Nanomedical's share is listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker (SPAGO) and is traded through banks and stockbrokers.

Equity research

Redeye

Equity research analyst: Johan Unnerus and Christian Binder
News and analyses on Spago Nanomedical

Erik Penser Bank

Equity research analyst: Klas Palin
News and analyses on Spago Nanomedical

Financial Reports

Owners

as per June 30th, 2024

Major shareholdersNumber of Shares% of capital
Peter Lindell w company & family158,562,05045.54
Mikael Lönn31,984,3499.19
Eva Redhe18,396,9895.28
Avanza Pension17,808,0425.11
Tiel Ridderstad13,488,6623.87
Nordnet Pensionsförsäkring9,834,0462.82
Filippa Lindström4,824,2221.39
Pension Futur3,531,1861.01
Thord Wilkne3,236,6720.93
Philip Löchen2,977,5800.86
Total top 10264,643,79876.00
Others83,088,40124.00
TOTAL347,732,199100,00

Financial Reports

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5806
SE–102 48 Stockholm
Sweden

www.fnca.se

Shareholders' personal data

Shareholders' personal data

First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.