AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 8.40 SEK / Sälj: 8.48 SEK / Senast: 8.50 SEK / Högst: 8.70 SEK / Lägst: 8.24 SEK / Antal: 97 545 / Omsättning: 822 918 SEK / 2021-01-15 16.25 (CET)
 

Företagsprofil

LADDA NER PDF

Utvecklingsprojekt

Spago Nanomedicals unika nanomaterial är designade för att ackumuleras specifikt i tumörvävnad genom den så kallade EPR (enhanced permeability and retention)-effekten

 

SpagoPix

Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för effektiv behandling och långtidsöverlevnad hos cancerpatienter. MR är en av de bästa metoderna för korrekt tumördiagnostik, men användningen av metoden begränsas av att de kontrastmedel som krävs för att förstärka MR-signalen inte är tumörselektiva och därför ger suboptimal bildåtergivning.

Spago Nanomedicals egenutvecklade nanomaterial SpagoPix är ett tumörselektivt kontrastmedel för MR som i prekliniska studier gett höggradig kontrast mellan tumör och omgivande vävnad.

Tumörselektiviteten hos SpagoPix anses vara en “game changer” av oberoende radiologer. Det finns för närvarande inga kontrastmedel med denna egenskap på marknaden.  Tumörselektiviteten och den exceptionella MR-signalstyrkan hos SpagoPix ger förutsättningar för att

  • Förbättra klinisk diagnos av tidiga och/eller små tumörer och metastaser vilket gynnar behandlingsutfall
  • Reducera antalet falskt positiva diagnostiska fynd

 

Tumorad

Strålterapi är en av hörnstenarna i lyckad cancerbehandling. Dock är extern strålbehandling inte lämplig då tumörerna ligger djupt i vävnaden eller vid metastatisk sjukdom. I de fallen kan invärtes radionuklidterapi vara ett effektivare behandlingsval. Den kliniska användningen av radionuklidterapier  är väletablerad och förväntas öka i takt med att nya läkemedel godkänns.

Spago Nanomedicals terapeutiska nanomaterial Tumorad består av nanopartiklar laddade med radionuklider. Nanopartiklarna ackumuleras passivt i tumörvävnad där cancerceller exponeras för en optimerad terapeutisk stråldos. Tumörselektiviteten innebär att strålning av omgivande, frisk vävnad, kan minimeras.

Nyckeln till lyckad cancerbehandling är kontinuerlig tillgång till alternativa behandlingar då befintliga behandlingar fallerar. Tumorad har möjligheten att utgöra ett nytt behandlingsalternativ med specifik potential att

  • Behandla djupt liggande och icke-operabla tumörer
  • Behandla metastatisk sjukdom
  • Erbjuda ett alternativ till andra systemiska cancerbehandlingar

 

Affärsmodell

Spago Nanomedicals strategi är att nyttja vår expertis inom kemi och nanomedicinsk utveckling för att avancera våra projekt till kliniska prövningar. Affärsmodellen bygger på utlicensiering eller strategisk partnering med industriella aktörer med förmåga att driva utvecklingen fram till registrering och kommersialisering. Därmed minskar interna kapitalbehov och potentialen för framgångsrik marknadspenetration maximeras.