AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 8.40 SEK / Sälj: 8.48 SEK / Senast: 8.50 SEK / Högst: 8.70 SEK / Lägst: 8.24 SEK / Antal: 97 545 / Omsättning: 822 918 SEK / 2021-01-15 16.25 (CET)
 

Nyheter

VD-kommentar till Q3 rapporten i Nyhetsbyrån Direkt

https://www.youtube.com/watch?v=UYRV1z5UYug      
Läs mer

Tydliga bilder i klinisk studie med SpagoPix

Interimsresultat från fas I-studien SPAGOPIX-01 visar att SN132D ger tydlig kontrast i MR-bilder av brösttumörer. Resultaten bekräftar därmed prekliniska studier som visat att det unika nanomaterialet ansamlas i solida tumörer. Samtliga bilder såhär långt i studien visar också på oväntat god kontrast i bukspottskörteln, vilket bolaget kommer att utforska vidare.…
Läs mer

Spago Nanomedical utser produktkandidat i Tumorad®-projektet

Spago Nanomedical AB (publ) har i en musmodell för bröstcancer visat att Tumorad® statistiskt signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden. Baserat på detta och tidigare kommunicerade framsteg i projektet har bolaget beslutat att utse produktkandidat (”candidate drug”) och förbereda de prekliniska säkerhetstester med Tumorad® som krävs innan patientstudier kan inledas.…
Läs mer

Pandemins påverkan på bröstcancervården i Sverige

Material från Bröstcancerförbundet som belyser hur olika aspekter av bröstcancervård påverkas av den pågående coronapandemin.
Läs mer

Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer

Spago Nanomedical AB (publ) har i prekliniska studier visat att Tumorad® ansamlas i tumörer i en omfattning som innebär att substansen har god potential att bli kliniskt användbar. Resultaten bekräftar att bolagets nanomedicinska plattform med god precision kan generera material som ansamlas i tumörer. ”Tumorad® har potential att bli ett…
Läs mer

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med…
Läs mer

VD-kommentarer till delårsrapport 1 i Nyhetsbyrån Direkt

VD-kommentarer till delårsrapport 1 i Nyhetsbyrån Direkt
Läs mer

Tumorad® patent godkänns i Japan

Spago Nanomedical AB (publ) har idag fått besked att den japanska patentmyndigheten avser att godkänna bolagets ansökan om produktskydd för Tumorad®. ”Patentet gäller materialet och är därför centralt för Tumorad®-projektet. Japan är dessutom en potentiellt stor marknad för radionuklidterapier, varför patentet är viktigt. Detta visar på höjden i vår innovation…
Läs mer

SpagoPix fas I-studie till nästa dosnivå och utvidgas till ytterligare center

Data från den första dosgruppen i fas I-studien visar att SN132D tolereras väl och ger värdefull information för optimering av MR-bilder i nästa steg. När studien därmed fortsätter till nästa dosnivå har Spago vidtagit åtgärder för att öka patientrekryteringen, bland annat genom att engagera ytterligare ett bröstcancercenter. Den interna säkerhetskommittén…
Läs mer

VD-kommentar till bokslutskommunikén i Nyhetsbyrån Direkt

https://www.youtube.com/watch?v=K5OAF9gpZ14&feature=youtu.be
Läs mer