AKTIEN: +/-: 0.08 SEK / Köp: 6.68 SEK / Sälj: 6.82 SEK / Senast: 6.68 SEK / Högst: 6.90 SEK / Lägst: 6.34 SEK / Antal: 54 786 / Omsättning: 356 342 SEK / 2020-08-13 15.29 (CEST)
 

Nyheter

Pandemins påverkan på bröstcancervården i Sverige

Material från Bröstcancerförbundet som belyser hur olika aspekter av bröstcancervård påverkas av den pågående coronapandemin.
Läs mer

Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer

Spago Nanomedical AB (publ) har i prekliniska studier visat att Tumorad® ansamlas i tumörer i en omfattning som innebär att substansen har god potential att bli kliniskt användbar. Resultaten bekräftar att bolagets nanomedicinska plattform med god precision kan generera material som ansamlas i tumörer. ”Tumorad® har potential att bli ett…
Läs mer

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med…
Läs mer

VD-kommentarer till delårsrapport 1 i Nyhetsbyrån Direkt

VD-kommentarer till delårsrapport 1 i Nyhetsbyrån Direkt
Läs mer

Tumorad® patent godkänns i Japan

Spago Nanomedical AB (publ) har idag fått besked att den japanska patentmyndigheten avser att godkänna bolagets ansökan om produktskydd för Tumorad®. ”Patentet gäller materialet och är därför centralt för Tumorad®-projektet. Japan är dessutom en potentiellt stor marknad för radionuklidterapier, varför patentet är viktigt. Detta visar på höjden i vår innovation…
Läs mer

SpagoPix fas I-studie till nästa dosnivå och utvidgas till ytterligare center

Data från den första dosgruppen i fas I-studien visar att SN132D tolereras väl och ger värdefull information för optimering av MR-bilder i nästa steg. När studien därmed fortsätter till nästa dosnivå har Spago vidtagit åtgärder för att öka patientrekryteringen, bland annat genom att engagera ytterligare ett bröstcancercenter. Den interna säkerhetskommittén…
Läs mer

VD-kommentar till bokslutskommunikén i Nyhetsbyrån Direkt

https://www.youtube.com/watch?v=K5OAF9gpZ14&feature=youtu.be
Läs mer

VD-kommentar till kvartalsrapport 3 i Nyhetsbyrån Direkt

Läs mer

MR kan underlätta upptäckt av bröstcancer i täta bröst

I ett inslag i SVT uppmärksammades nyligen problemet med att upptäcka bröstcancer i kvinnor med täta bröst. Det svenska mammografiprogrammet har varit banbrytande och bidragit till att överlevnaden i bröstcancer har fördubblats. Men screeningprogrammet är generellt och tar inte hänsyn till individuella risker för olika grupper. I ett inslag på…
Läs mer

Medicinsk bilddiagnostik ökar i Nordamerika

Enligt en nyligen publicerad studie som kommenteras i den web-baserade nyhetskanalen för radiologi AuntMinnie så fortsätter användningen av MR att öka i Nordamerika. Av studien som citeras, publicerad i Journal of American Medical Association, framgår att medicinsk bilddiagnostik generellt anses fördelaktig av behandlande läkare i USA och Kanada. Det är…
Läs mer