AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.30 SEK / Sälj: 10.70 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.30 SEK / Antal: 39 732 / Omsättning: 411 279 SEK / 2020-02-27 16.24 (CET)
 

Nyheter

Finwire intervju med VD Mats Hansen vid Erik Penser Banks bolagsdag den 23/5 2018.

Läs mer

Spago Nanomedical deltar i EU-projektet NANO2ALL

Spago Nanomedicals forskningschef Oskar Axelsson deltog nyligen i "BUILDING RESPONSIVENESS", ett dialog-event som anordnades som ett led i det EU-finansierade projektet NANO2ALL, vid EU-kommissionen i Bryssel. Workshopen syftar till att formulera en tydlig uppsättning praktiska rekommendationer för EU och andra som är involverade i styrningen av nanoteknologisk forskning och innovation på…
Läs mer

SpagoPix i internationell media

SpagoPix omnämns i AuntMinnie, ett omfattande internationellt webbcommunity för radiologer och yrkesverksamma inom medicinsk bilddiagnostik. Läs mer: http://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=sup&sub=mri&pag=dis&ItemID=614948  
Läs mer

FDA röstar för utökade varningar för gadoliniumbaserade kontrastmedel

I juli 2017 skickade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA en rekommendation till EU-kommissionen om att utfärda ett rättsligt bindande beslut angående begränsningar i användandet av vissa gadoliniumbaserade kontrastmedel för MR samt att helt förbjuda användandet av andra. Beslutet grundar sig i en utredning som gjorts av EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC,…
Läs mer

Tillverkningsprocess redo för överföring till GMP-produktion

I våras inledde Spago Nanomedical en utökad produktionskampanj baserad på en uppskalad tillverkningsprocess optimerad med avseende på utförande, kvalitet och utbyte. Kampanjen som nu avslutats enligt plan, har på ett kostnadseffektivt sätt resulterat i en tillräcklig mängd av produktkandidaten SN132D för att tillgodose de prekliniska regulatoriska studierna, samt genererat strategisk…
Läs mer

Spago beviljas SME-status hos EMA

Som ett led i övergången till regulatorisk utvecklingsfas med SpagoPix-projektet har bolaget ansökt om och nu beviljats så kallad SME-status hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. SME-status innebär bland annat att bolaget enklare kan få tillgång till assistans och rådgivning från myndigheten kring regulatoriska frågeställningar samt reducerat pris för vetenskaplig rådgivning. Vidare kommer bolaget att listas i…
Läs mer

PRAC vidhåller restriktioner kring gadolinium-kontrastmedel

Vid sitt senaste möte bekräftade EMA´s säkerhetskommitte (PRAC) sin slutsats från mars 2017 att det finns övertygande bevis för ansamling av gadolinium i hjärnan efter användning av visa gadolinium (Gd)-baserade kontrastmedel för MR. PRAC vidhåller sin rekommendation om att dra in de kommersiellt tillgängliga kontrastmedlen Optimark (Guerbet), Omniscan (GE Healthcare) och Magnevist (Bayer).…
Läs mer

Video från presentation på Småbolagsdagen

Läs mer

Spago Nanomedical presenterar på Småbolagsdagen den 12 juni

VD Mats Hansen presenterar Spago Nanomedical på Småbolagsdagen den 12 juni. Presentationen hålls kl. 15:20 på Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm. Småbolagsdagen anordnas av Aktiespararna och Redeye. Presentationen livesänds även på www.smabolagsdagen.net och det går bra att följa presentationen via datorn eller i mobilen.  
Läs mer

Utredning av gadolinium kan leda till ökad efterfrågan på MR-kontrastmedel med mangan

I stort sett samtliga godkända kontrastmedel för MR baseras på det metalliska grundämnet gadolinium (Gd). Användningen av detta kroppsfrämmande ämne har i vissa kontrastmedel visat sig kunna ge upphov till allvarliga biverkningar i grupper av patienter med nedsatt njurfunktion och det har också visat sig att det kan ansamlas i kroppen, bl.a. i…
Läs mer