AKTIEN: +/-: 0.50 SEK / Köp: 15.35 SEK / Sälj: 15.80 SEK / Senast: 15.80 SEK / Högst: 16.00 SEK / Lägst: 15.50 SEK / Antal: 6 116 / Omsättning: 96 808 SEK / 2019-12-12 08.48 (CET)
 

Nyheter

Inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals bokslutskommuniké för 2016

Spago Nanomedical AB offentliggör bokslutskommunikén för 2016 den 14 februari.
Läs mer

Lovande resultat vid behandling med intern radionuklidterapi

I en artikel i New England Journal of Medicine har publicerats lovande resultat från en fas 3-studie av det radioaktiva ämnet lutetium-177 (Lu177) i patienter med avancerad cancer i tunntarmen. Studien redovisar jämförande resultat från 229 patienter med metastaserade s.k. neuroendokrina tumörer som behandlats med antingen standardterapi i form av läkemedlet oktreotat eller Lu177 i…
Läs mer

Dansk studie pekar på behov av förbättrad diagnostik för bröstcancer

En studie som nyligen publicerats i Annals of Internal Medicine rapporterar att screening med mammografi riskerar att missa de aggressivaste tumörerna. I studien sammanfattas resultat från mammografiundersökningar av ett stort antal kvinnor i Danmark under åren 1980-2010 och resultaten pekar på att röntgenundersökning genom mammografi står för en betydande överdiagnosticering. Klicka här för att komma till artikeln.  
Läs mer

Redeye intervju med VD för Spago Nanomedical

Läs mer

Svensk nanoteknik ett nytt vapen i kampen mot cancer

Artikel om Spago i Innovation mot Cancer, se här.  
Läs mer

Produktion av SpagoPix-material pågår

Efter en framgångsrik produktion av en storskalig testbatch genomförs nu ytterligare tillverkningsomgångar i renrumsmiljö för att ta fram tillräckliga mängder SpagoPix-material för att försörja det planerade prekliniska programmet.
Läs mer

Pilotstudie pekar på möjligheten att använda MRI-screening för prostatacancer

I en pilotstudie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Urology har forskare vid University of Toronto undersökt möjligheten att använda MRI vid screening för att tidigt upptäcka prostatacancer. En grupp män mellan 50 och 75 år utan tidigare tecken på cancer undersöktes med MRI och PSA-prov,…
Läs mer

Andreas Gram utsedd till Production Manager

Som ett led i den interna uppskalningen av SpagoPix-produktion inför regulatoriska studier har Andreas Gram utsetts till Production Manager. Andreas har en gedigen bakgrund inom kontrastmedelsutveckling och -tillverkning från bl.a. GE Healthcare och har sedan mitten av 2015 arbetat inom Spago Nanomedical med att förbereda lokaler och processer för kontrollerad…
Läs mer

Spago Nanomedical lanserar ny hemsida och grafisk profil

Spago Nanomedical lanserar idag en förbättrad och mer besökarvänlig hemsida. Information om bolaget finns nu på både svenska och engelska. I samband med uppdateringen av webbplatsen har Spago Nanomedical även skapat en ny grafisk profil som även inkluderar en ny logotyp. Arbetet har skett i samarbete med Clavis Communications AB i Lund.
Läs mer

Presentation om Spago Nanomedicals verksamhet

Följ länken för presentation av Mats Hansen vid Aktietorgets investerarlunch i Stockholm den 10e maj 2016. http://www.svd.se/spago-nanomedical-intensifierar-jakten-pa-tumorer  
Läs mer