AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 8.00 SEK / Sälj: 7.80 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2021-03-02 07.21 (CET)
 

Pressmeddelanden

Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknad, bolaget genomför övertilldelningsemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tecknades till 152…
Läs mer

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals företrädesemission om cirka 59,1 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKTELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB:s (publ) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som godkändes…
Läs mer

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 59,1 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen av…
Läs mer

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2020

OKTOBER – DECEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet uppgick till -4 624 KSEK (-5 956 KSEK). Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -7 161 KSEK (-8 600 KSEK). Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,15 SEK (-0,28 SEK). Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av…
Läs mer

Presentationer i samband med nyemission

Spago Nanomedical AB (publ) kommer inför nyemissionen i februari att presentera bolaget vid följande tillfällen: 21 jan         Redeye Fight Cancer Seminar. Live via: https://www.redeye.se/events/801699/fight-cancer-2020 27 jan         Aktiespararna Aktiedagen Life Science. Länk publiceras på: https://spagonanomedical.se/investerare/emissioner/foretradesemission-2021/ 3 feb           Rapportkommentar hos Nyhetsbyrån Direkt. Länk via: https://www.youtube.com/user/playdirekt 19 feb     …
Läs mer

Extrastämma ger klartecken för företrädesemission

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) godkände idag styrelsens beslut från den 21 december 2020 om en fullt säkerställd företrädesemission som tillför bolaget upp till cirka 59,1 MSEK, samt bemyndigade styrelsen att, i händelse av överteckning, även besluta om en riktad emission om högst cirka 10 MSEK. Medlen…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 januari 2021. Med hänsyn till de restriktioner och allmänna råd som utfärdats på grund av COVID-19-pandemin och för att säkerställa anställdas, aktieägares med fleras hälsa genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga…
Läs mer

Spago Nanomedical beslutar om fullt säkerställd företrädesemission och inleder process för listbyte

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 59,1 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagstämma vilken avses hållas…
Läs mer

Förlängt patentskydd för SpagoPix i Europa

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska patentmyndigheten EPO avser bevilja bolagets patentansökan som innefattar en kritisk komponent i SpagoPix produktkandidat SN132D. Patentet förlänger skyddet för SpagoPix i Europa minst till 2038. EPO har utfärdat en s.k. ”Intention to grant” vilket innebär att patentet kommer att…
Läs mer

Inbjudan till webbcast

Med anledning av de interimsresultat som erhållits i den kliniska studien SPAGOPIX01, bjuder bolaget in till en webbcast idag kl 13.00 där VD Mats Hansen kommer att presentera och kommentera resultaten. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas. Webbcasten nås på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/spago-nanomedical/q3/. Webbcasten kommer i efterhand att finnas…
Läs mer