AKTIEN: +/-: 0.38 SEK / Köp: 8.36 SEK / Sälj: 8.46 SEK / Senast: 8.46 SEK / Högst: 8.46 SEK / Lägst: 8.08 SEK / Antal: 134 884 / Omsättning: 1 116 786 SEK / 2020-11-30 16.29 (CET)
 

Pressmeddelanden

Inbjudan till webbcast

Med anledning av de interimsresultat som erhållits i den kliniska studien SPAGOPIX01, bjuder bolaget in till en webbcast idag kl 13.00 där VD Mats Hansen kommer att presentera och kommentera resultaten. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas. Webbcasten nås på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/spago-nanomedical/q3/. Webbcasten kommer i efterhand att finnas…
Läs mer

Tydliga bilder i klinisk studie med SpagoPix

Interimsresultat från fas I-studien SPAGOPIX-01 visar att SN132D ger tydlig kontrast i MR-bilder av brösttumörer. Resultaten bekräftar därmed prekliniska studier som visat att det unika nanomaterialet ansamlas i solida tumörer. Samtliga bilder såhär långt i studien visar också på oväntat god kontrast i bukspottskörteln, vilket bolaget kommer att utforska vidare.…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport juli-september 2020

JULI-SEPTEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet uppgick till -4 485 KSEK (-5 095 KSEK). Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 011 KSEK (-11 898 KSEK). Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,14 SEK (-0,24 SEK). Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet…
Läs mer

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2021 i Spago Nanomedical AB. I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts baserat på de största ägarna per den 30 september 2020 som önskat delta i valberedningens arbete. Valberedningen har följande sammansättning: Peter Lindell, representerar Cidro Förvaltning AB samt eget innehav Mikael…
Läs mer

Ranny Davidoff har ökat sitt innehav i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att Ranny Davidoff har ökat sitt aktieinnehav i bolaget, vilket nu uppgår till 1 579 066 aktier, motsvarande 5,01% av kapital och röster. Vid halvårsskiftet ägde Ranny Davidoff 1 364 256 aktier, motsvarande 4,32% av kapital och röster i Spago Nanomedical. För ytterligare…
Läs mer

HealthInvest Small & MicroCap Fund har sålt sitt innehav i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att HealthInvest sålt sitt aktieinnehav i bolaget. Vid halvårsskiftet ägde fonden 2 553 732 aktier, motsvarande 8,1% av kapital och röster i Spago Nanomedical. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se PDF: HealthInvest Small…
Läs mer

Spago Nanomedical halvårsrapport januari-juni 2020

APRIL-JUNI I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 764 KSEK (-4 547 KSEK). • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 269 KSEK (-9 062 KSEK). • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,19 SEK (-0,22 SEK). • Likvida medel för bolaget uppgick…
Läs mer

Spago Nanomedical utser produktkandidat i Tumorad®-projektet

Spago Nanomedical AB (publ) har i en musmodell för bröstcancer visat att Tumorad® statistiskt signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden. Baserat på detta och tidigare kommunicerade framsteg i projektet har bolaget beslutat att utse produktkandidat (”candidate drug”) och förbereda de prekliniska säkerhetstester med Tumorad® som krävs innan patientstudier kan inledas.…
Läs mer

Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 4 juni 2020 och stoppdagen är måndag den 8 juni 2020. Företrädesemissionen som tillförde Spago Nanomedical cirka 47 MSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits idag, den 28 maj 2020, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut: Resultatdisposition Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag…
Läs mer