AKTIEN: +/-: -0.20 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.54 SEK / Senast: 6.54 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 128 636 / Omsättning: 844 903 SEK / 2020-07-07 15.29 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2016

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2016

Perioden januari – juni i sammandrag  Periodens resultat uppgick till -4 436 Tkr (-4 170 Tkr).  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,56 kr (-0,75 kr).  Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 26 190 ...
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 11 maj 2016 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.
Läs mer

Bolagsstämma 2016

Årsstämman ägde rum den 11 maj på Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm. För ytterligare information följ länken nedan. Spago Kallelse årsstämma 2016 Fullmakt för ombud till årsstämma 2016
Läs mer

Spago Nanomedical genomför riktad emission om 15 Mkr

Styrelsen i Spago Nanomedical AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 12 november 2015 beslutat om en riktad nyemission av 1 miljon aktier till en teckningskurs om 15,00 kronor per aktie.
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2016

Läs mer

Kompletterande beslutsförslag till årsstämma i Spago Nanomedica

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.
Läs mer

Peter Wulff nomineras till styrelsen i Spago Nanomedical

Inför bolagsstämman i Spago Nanomedical nomineras en av dansk life science största profiler, Peter Wulff, till ny styrelseledamot efter Jörgen Buus Lassen som avböjt omval. Som medgrundare av och operativt ansvarig inom flera välrenommerade bolag, bl.a. NeroSearch och Bavarian Nordic, har Peter Wulff lång erfarenhet av regulatorisk utveckling och kommersialisering…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2015

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Läs mer