AKTIEN: +/-: -0.26 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.54 SEK / Senast: 6.48 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 125 981 / Omsättning: 827 638 SEK / 2020-07-07 14.30 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical har fastställt den aktiva ingrediensen för SpagoPix

Spago Nanomedical har nu slutfört arbetet med att ta fram ett nanomaterial med förbättrat ytskikt för det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix. Detta innebär att den aktiva ingrediensen i SpagoPix nu har förutsättningar för tillräcklig lagringsstabilitet och är färdig för biologisk verifiering inför regulatoriska tester.
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -10 168 Tkr (-6 141 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,76 kr (-1,57 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 21 511 Tkr (14 479 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Nyemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har registrerats

Läs mer

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) tecknades till cirka 164%, inklusive teckningsförbindelser. 90,3% tecknades med företrädesrätt. Spago Nanomedical tillförs därmed cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom att företrädesemissionen övertecknats behöver inlämnade garantiåtaganden inte tas i anspråk.
Läs mer

Offentliggör memorandum för företrädesemission

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som godkändes vid den extra bolagsstämman den 12 november 2015.
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkände bolagets företrädesemission som hade offentliggjorts den 27 oktober 2015.
Läs mer

Extra bolagsstämma 2015

En extra bolagsstämma hölls den 12 november på Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm. För ytterligare information och tillhörande dokumentation följ länkarna nedan. Spago Kallelse till EXTRA bolagsstämma 2015 Fullmakt för ombud till EXTRA bolagsstämma 2015 Styrelsen försäkran – redogörelse för väsentliga händelser Revisors yttrande Kommuniké från EXTRA bolagsstämma 2015…
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2015

Perioden januari – september i sammandrag Periodens resultat uppgick till -5 559 Tkr (-4 025 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,01 kr (-0,98 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 3 897 Tkr (17 817 Tkr).
Läs mer

Kallelse till EXTRA Bolagsstämma i SPAGO Nanomedical AB (publ)

Läs mer

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission på 22,8 miljoner kronor med företräde för befintliga ägare. Emissionen är säkerställd till 100% genom teckningsförbindelser och garantier.
Läs mer