AKTIEN: +/-: -0.20 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.54 SEK / Senast: 6.54 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 128 636 / Omsättning: 844 903 SEK / 2020-07-07 15.29 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2015

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 170 Tkr (-3 060 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 kr (-0,91 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 071 Tkr (22 368 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

SpagoPix produktpatent godkänt i USA

Spago Nanomedical meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten USPTO godkänt bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.   
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har avhållits den 5 maj 2015 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Läs mer

Årsstämma 2015

Årsstämman ägde rum den 5 maj på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. För kallelse och information (pdf) följ länkarna nedan. Spago Kallelse till årsstämma 2015 Fullmakt för ombud till årsstämma 2015 Protokoll från årsstämma 2015 Kommuniké från årsstämma 2015
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2015

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 173 Tkr (-1 218 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,39 kr (-0,37 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 11 301 Tkr (4 704 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde som…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014

Spago Nanomedical AB´s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@spagonanomedical.se. För ytterligare infor...
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 17.00, i lokal ”Gamla gästmatsalen” på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Deltagande Aktieägare som önskar delt...
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Perioden januari - december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -6 141 Tkr (-5 216 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,38 kr (-1,57 kr). • Likvida medel var vid utgången av perioden 14 479 Tkr (7 939 Tkr).
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2014

Perioden januari – september i sammandrag • Periodens resultat för koncernen uppgick till -4 025 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 989 Tkr (-2 600 Tkr). • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,98 kr för koncernen. • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 17…
Läs mer

Study with Spago Pix contrast agent published in PLOS ONE

Spago Pix is a novel nano-sized contrast agent for the detection and diagnosis of human breast cancer using magnetic resonance imaging (MRI). Clinicians and researchers from Lund University and Skåne University Hospital in Sweden have now together with Spago Nanomedical published an article in the reputable publication PLOS ONE (The…
Läs mer